Zmiany prawne będą kluczowe dla fuzji Orlen-Lotos

25 listopada 2021, 14:15 Alert
stacja paliw orlen
Stacja paliw PKN Orlen. Fot. PKN Orlen

PKN Orlen do 14 listopada miał przedstawić Komisji Europejskiej sposób w jaki chce wypełnić środki zaradcze związane z fuzją. Termin ten na wniosek polskiego koncernu został jednak przedłużony do 14 stycznia 2022 roku. Kluczowym aspektem w całym procesie mogą być zmiany legislacyjne. 

Negocjacje w sprawie fuzji Orlen-Lotos

– Jesteśmy w trakcie negocjacji z partnerami warunków związanych z realizacją środków zaradczych. Stabilność i zabezpieczenie rynkowych warunków prowadzenia działalności to kluczowe elementy wszystkich rozmów. Tego właśnie oczekujemy zarówno my, jak też potencjalni partnerzy zainteresowani zainwestowaniem w rafinerię Lotosu – powiedział prezes PKN Orlen.

Jako problemy wynegocjowania warunków zaradczych z partnerami prezes Orlenu wskazuje miedzy innymi sytuację pandemiczną, niestabilne ceny surowców oraz walkę o osiągniecie neutralności klimatycznej. Zainteresowanie samym osiągnięciem porozumienia między stronami jest bardzo duże zaś negocjacje nieustannie trwają.

Aktualnie jest już opracowana struktura całej transakcji, wydzielona została rafineria oraz uporządkowana strukturę właścicielską Lotosu. Na dzień dzisiejszy zostało również już podpisane porozumienie ze związkami zawodowymi. To wszystko pokazuje, że proces fuzji posunął się do przodu.

W całej transakcji nie można jednak wykluczyć ewentualnych dalszych terminów przesunięć terminów. – W takim procesie wszystko jest możliwe. Na pewno nie będziemy działać w pospiechu – zaznaczył Daniel Obajtek. – Generalnie proces dobiega już końca, ale po drodze jeszcze wiele może się wydarzyć. Transakcja musi być przede wszystkim opłacalna i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski – dodał.

– W całym procesie należy również pamiętać o zagadnieniach związanych z legislacją, które są niezmiernie istotne. W obszarze legislacji warto wspomnieć między innymi o konieczności pewnych zmian prawnych. Bardzo ważna jest np. zmiana ustawy o ofercie w zakresie przepisów dotyczących wezwania na akcje – wspomina prezes PKN Orlen.

Puls Biznesu/Aleksander Tretyn

Nie ma rozstrzygnięcia ws. fuzji Orlen-Lotos. Komisja daje czas do stycznia