14 dobrych zmian dla województwa łódzkiego

15 lipca 2015, 09:45 Infrastruktura

Utworzenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, budowa drogi S14, pomoc dla Centrum Zdrowia Matki Polki – prezentujemy 14 najważniejszych działań rządu dla regionu łódzkiego. „Łódź na nowo staje się symbolem sukcesu” – mówiła premier Ewa Kopacz podczas wyjazdowego posiedzenia Rady Ministrów w tym mieście.

Fot. M. Śmiarowski/KPRM
Fot. M. Śmiarowski/KPRM

Łódź miastem sukcesu

Drugie w historii, po Katowicach, wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów odbyło się  w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Premier Ewa Kopacz otwierając obrady mówiła, że dzięki pracowitości, wytrwałości i wyrzeczeniom, Łódź znowu staje się symbolem sukcesu.

„Łódź to miasto wyjątkowe, jest symbolem żywiołowego rozwoju gospodarczego w końcu XIX stulecia; jest też symbolem wielokulturowości, jest wreszcie symbolem polskich osiągnięć w dziedzinie filmu” – podkreśliła szefowa rządu. Jak dodała, region łódzki odgrywa bardzo ważną rolę w polskiej gospodarce.

Jakie działania rządu dla województwa łódzkiego?

1. Budowa drogi ekspresowej S14

Województwo łódzkie i Łódź mają szansę stać się jednym z najlepiej skomunikowanych regionów w Polsce. To dzięki decyzji o budowie drogi ekspresowej S14. Budowa drogi może rozpocząć się już w przyszłym roku. Koszt tej inwestycji to 1,8 mld zł.

2. Droga A1 Tuszyn – Częstochowa

Wśród przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach kontraktu terytorialnego dla województwa łódzkiego na lata 2014-2020 znalazła się  budowa drogi A1 Tuszyn – Częstochowa, budowa dojazdu do węzła Brzeziny na A1 oraz do węzła Stryków na A2.

3. Rewitalizacja

Nowa perspektywa finansowa UE daje samorządom duże możliwości finansowania działań rewitalizacyjnych. Przewidziano na nie 25 mld zł. Zdecydowana większość, bo aż 22 mld zł będzie pochodzić z programów unijnych (ok. 15 mld zł z regionalnych i 7 mld z krajowych). Pozostałe 3 mld zł to kwota z budżetu państwa i budżety samorządów. Premier Ewa Kopacz podkreśliła, że największym beneficjentem środków na rewitalizację może być właśnie Łódź.

4. Rząd wspiera kandydaturę Łodzi na organizatora EXPO 2022

Premier Ewa Kopacz powołała Komitet Sterujący ds. EXPO 2022. Jego zadaniem będzie koordynacja prac dotyczących ubiegania się o organizację wystawy w Łodzi. Współpraca nieformalna między rządem a władzami Łodzi trwa w tej sprawie od ponad półtora roku. 12 listopada 2013 r. rząd oficjalnie poparł starania Łodzi o organizację EXPO i zadeklarował niezbędne wsparcie organizacji wystawy. Głównym tematem organizowanej w Polsce wystawy ma być rewitalizacja.

5. Łódź siedzibą Narodowego Centrum Kultury Filmowej

W Łodzi powstanie Narodowe Centrum Kultury. Nowa instytucja kultury będzie pełnić funkcje wystawiennicze, edukacyjne i badawcze, które będą przenikać się wzorem najlepszych europejskich instytucji. Będzie więc miejsce do organizacji wystaw i wydarzeń związanych z tematyką filmową, a także bogata oferta warsztatów, kursów i zajęć poświęconych kinematografii i kulturze audiowizualnej. Narodowe Centrum Kultury Filmowej będzie też gromadzić i prezentować dorobek polskich twórców filmowych. Oprócz rozbudowanego archiwum prowadzona będzie też dokumentacja relacji związanych z powstawaniem filmów w formie „historii mówionych” z rejestracją wideo (historia kina) lub reportażu z planu filmowego (najnowsze produkcje).

6. Wsparcie w dostępie do mieszkań

Podczas wyjazdowego posiedzenia w Łodzi, Rada Ministrów zapoznała się z informacją ministra infrastruktury i rozwoju na temat rządowych propozycji ułatwiających realizację potrzeb mieszkaniowych, w tym zwiększających dostępność mieszkań pod wynajem.

W rządowym programie „Mieszkanie dla Młodych” zostały wprowadzone zmiany, dzięki którym program obejmie rynek wtórny. Większe finansowe wsparcie otrzymają osoby i rodziny z co najmniej dwójką dzieci, a zwolnienie z warunku pierwszego mieszkania i limitu wieku osób i rodzin z trójką dzieci umożliwi im poprawę warunków mieszkaniowych.

Jeszcze w tym roku ruszy wsparcie społecznego budownictwa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Dzięki preferencyjnym kredytom udzielanym przez  BGK w ciągu 10 lat ma powstać co najmniej 30 tys. nowych mieszkań. Z mieszkań skorzystają w pierwszej kolejności rodziny z dziećmi, które osiągają zbyt wysokie dochody, aby ubiegać się o lokal komunalny, a zarazem za niskie, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny.

7. Pomoc dla Centrum Zdrowia Matki Polki

Łódzka placówka pediatryczna będzie mogła liczyć na pomoc rządu. Instytut otrzyma 5-letnią pożyczkę z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców na spłatę długów. Pierwsza transza pomocowa w wysokości około 100 mln zł trafi do placówki jeszcze w tym roku. Warunkiem jest wprowadzenie wymagającego planu naprawczego, a wypłata dalszej części będzie uzależniona od bieżących potrzeb. Ponadto Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie oceniała każdą procedurę wysokospecjalistyczną na tyle szczegółowo, aby kontrakt placówek zwiększyć co najmniej o 2%. Taka wycena pozwoli na systematyczny dopływ pieniędzy do placówek w ramach wykonywanych procedur i wykonywanego kontraktu. To oznacza wzrost kontraktów, gdzie wykonuje się procedury wysokospecjalistyczne, w odniesieniu do wszystkich szpitali klinicznych.

8. Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030

Rząd przyjął dziś Strategię Rozwoju Polski Centralnej – ten makroregion obejmuje dziś obszar o łącznej powierzchni stanowiącej 17,2 proc. powierzchni kraju i liczbie ludności wynoszącej ok. 7,8 mln osób (ok. 20,3 proc. ludności Polski). Dokument wskazuje cele i obszary współpracy województw mazowieckiego i łódzkiego. Dzięki wspólnemu działaniu makroregion będzie się dynamicznie rozwijać i stanie się rozpoznawalny w skali europejskiej i globalnej. Strategia zakłada, że województwa będą ze sobą współpracować w obszarach takich jak: nauka, badania i rozwój, sektor kreatywny, medycyna i farmacja, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, transport i logistyka. Są to dziedziny, w których już dziś Polska Centralna prezentuje wysoki poziom rozwoju. Dzięki połączeniu sił, atuty obu województw uzupełnią się.

Planuje się szeroko zakrojone prace nad budową, przebudową i modernizacją infrastruktury sieci połączeń drogowych i kolejowych w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Priorytetem dla makroregionu będzie także transport publiczny. Poprawa nastąpi w kolejowych przewozach pasażerskich. Rolą samorządów będzie także wspieranie powstawania nowoczesnych centrów logistycznych, skoncentrowanych w strefie między Warszawą, Łodzią i Piotrkowem Trybunalskim.

9. Nowe inwestycje dla województwa łódzkiego dzięki środkom unijnym

Rada Ministrów podjęła uchwały dotyczące zmian w kontrakcie dla województwa łódzkiego. Inwestycje wpisane do kontraktów będą finansowane z nowych, krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz innych środków krajowych. Środki unijne na wszystkie Regionalne Programy Operacyjne  w latach 2014-2020 wyniosą ok. 31,2 mld euro. W tym na województwo łódzkie przeznaczone będzie 2,3 mld euro.

Szacowane zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju, w skali całego kraju w latach 2014-2023, może wynieść ok. 400 mld zł, w tym: dla województwa łódzkiego 25,2 mld zł,

Wśród najważniejszych przedsięwzięć do realizacji w województwie łódzkim znalazły się:

  • A1 Tuszyn – Częstochowa, budowa dojazdu do węzła Brzeziny na A1 oraz do węzła Stryków na A2,
  • obwodnice Bełchatowa i Wielunia w ciągu DK 8 plus obwodnica Radomska, zachodnia Łodzi, Woli Rakowej, wschodnia Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego, Dłutowa,
  • inwestycje w Łódzkim Węźle Kolejowym, prace na liniach kolejowych nr 15, 16, 14, 811, C-E 20, C-E 65, 146, E 20, 18, budowa multimodalnych węzłów komunikacyjnych na terenie Łodzi,
  • przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji: projekty dot. rewitalizacji centrum Łodzi, Rawy Mazowieckiej, terenów Podzamcza w Piotrkowie Trybunalskim, Kutna,
  • inwestycje związane z budową, przebudową lub modernizacją SOR, m.in. w Instytucie Matki Polki, szpitalu M. Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, w szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach, w szpitalu im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

10. Skierniewice siedzibą Narodowego Centrum Ogrodnictwa

Zgodnie z zapowiedzią premier Ewy Kopacz na bazie istniejącego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach zostanie utworzone Narodowe Centrum Ogrodnictwa. Centrum ma być wizytówką Polski w zakresie zdrowej żywności i ogrodnictwa.

11. Wieloletnie programy naukowe dla Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach

Rada Ministrów przyjęła dwa wieloletnie programy naukowe dla Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Wartość pomocy wypłacanej z budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2015-2020 wyniesie 143 mln zł.

Przyjęte przez rząd uchwały zakładają kontynuację pomocy jaką oba instytuty otrzymywały w latach 2008-2014. W tym czasie realizowały zadania warte 119 mln zł. Ich celem jest opracowywanie projektów coraz doskonalszych technologii przyczyniających się do wzrostu produkcji wysokiej jakości surowców rolnych i żywności pochodzenia roślinnego. Wyniki programów udostępnia się szerokiej praktyce rolniczej. W dużym stopniu przyczyniły się one do rozwoju polskiego sektora owoców i warzyw oraz zbóż. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach w latach 2015-2020 otrzyma dofinansowanie w wysokości 58 mln zł, a Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie w wysokości 85,1 mln zł.

12. Największa dotacja dla żłobka w Skierniewicach

Aż 6,4 mln zł dofinansowania trafiło do Skierniewic na budowę żłobka przy ul. Rawskiej. To największa kwota przyznana w skali kraju w ramach konkursu dotacyjnego rządowego programu „Maluch”, który został rozstrzygnięty w kwietniu. W tym roku wysokość środków na program „Maluch” była rekordowa i wyniosła 151 mln zł, czyli o 50 mln zł więcej niż rok temu. Pieniądze trafiły do gmin, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz po raz pierwszy do uczelni wyższych.

13. Wsparcie dla przebudowy basenu w Spale

Rząd przyznał w 2015 roku dotację w wysokości 200 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pływalni Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale. W 2016 roku w ramach inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do Spały trafią kolejne środki. Obiekt otrzyma dofinansowanie na poziomie powyżej 90% kosztów inwestycji. Jej szacowany koszt to 14 mln zł.

14. Rozszerzenie Regionalnego Systemu Ostrzegania na operatora łódzkiej TV lokalnej

Toya to pierwszy operator telewizji kablowej, który włączy się do Regionalnego Systemu Ostrzegania, dając możliwość pełnego wykorzystania informacji RSO dla kilkuset tysięcy abonentów.  Współpraca Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i TVP z Toya będzie więc pilotażowym programem umożliwiającym emisję komunikatów i ostrzeżeń RSO na wszystkich obsługiwanych przez Toya kanałach TV, które zgodzą się na dystrybucję treści RSO. Oznacza to, że Toya stanie się kolejnym partnerem, który bezinteresownie będzie informował swoich abonentów o zagrożeniach za pomocą systemu.

Źródło: KPRM