Autor: Aleksander Tretyn
Na skutek skargi złożonej przez organizacje pozarządowe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił rygor natychmiastowej wykonalności […]
Polityka Energetyczna Polski to dokument pokazujący kierunek rozwoju polskiej energetyki. Jej zapisy stanowią wyznacznik dla nowych inwestycji w […]
Świat w ostatnich miesiącach zmaga się zarówno z kryzysem gospodarczym, jak i energetycznym. Jak będzie wyglądał sektor energetyczny w […]
W najbliższą środę Czeski rząd rozpatrzy ostatnią propozycję umowy dotycząca sporu związanego z Kopalnią Turów. Czescy politycy […]
Polska wraz z pozostałymi krajami Europy Środkowej oraz Zachodniej od końca 2021 roku zmaga się z kryzysem energetycznym. Sytuacja ta jest […]
14 stycznia Polska Grupa Górnicza podpisała porozumienie z organizacjami związków zawodowych działającymi przy niej.
Wszelkie zagadnienia związane z wodorem w ostatnim czasie znacząco zyskują na popularności. W perspektywie ostatnich miesięcy wodór jest […]
Klub Jagielloński w raporcie „Rząd pod lupą” ocenił działania polityczne między innymi w sektorze energetycznym w 2021 roku. Autorzy […]
Rząd planuje zamrozić ceny gazów dla odbiorców wrażliwych – instytucji użyteczności publicznej. Projekt ustawy o szczególnych […]
Czeski rząd do 2033 roku chce zrezygnować z produkcji energii elektrycznej z węgla na korzyść odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej.
Pod koniec 2021 roku została opublikowana i przyjęta polska strategia wodorowa. Wraz z początkiem 2022 roku minister klimatu i środowiska […]
W ostatnim czasie o magazynach energii słyszy oraz można usłyszeć coraz więcej. Jaka jest ich rola w procesie transformacji energetycznej oraz […]
Drugiego listopada 2021 roku Rząd przyjął Polską Strategię Wodorową do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku. Jej celem jest wskazanie kierunku […]
W ciągu trzech lat, Kraków otrzyma 34,5 mln zł dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach programu „Stop Smog”. Miasto […]
Coraz częściej możemy usłyszeć o zagrożeniu blackoutem. Mimo to w najbliższym czasie na horyzoncie nie widać zjawisk, które będą […]