Autor: Daniel Radomski
Amerykański NuScale otrzymał certyfikację małego reaktora jądrowego 50 MW. To jednak nie oznacza jeszcze przełomu w sprawie 77 MW, na które […]
14 grudnia Polskie Elektrownie Jądrowe ogłosiły przetarg na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz pozwolenia na budowę […]
Drugiego listopada Rada Ministrów przyjęła długo oczekiwaną uchwałę w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce. Po niemal […]
– Po otwarciu nowych stacji metra i zwiększeniu liczby pasażerów okazało się, że bezpośrednie połączenie peronów jest zbyt ciasne […]
W przededniu wyboru przez Radę Ministrów partnera technologicznego dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, Generalny Dyrektor Ochrony […]
Zmienność produkcji źródeł, która zależy od pogody musi być wsparta w systemie magazynami energii, zdolnymi do szybkiej zmiany trybu pracy […]
Polska w pogoni za Europą Zachodnią chce zbudować sieć kolei dużej prędkości, ale znacznie większa prędkość pociągów wiąże się z […]
Kazachstan jest światowym liderem wydobycia uranu. Trudne czasy, niepewna przyszłość i oczekiwania klientów sprawiły, że przygląda się […]
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opublikowała dwa z sześciu tomów Raportu o Odziaływaniu na Środowisko dla pierwszej w Polsce Elektrowni […]
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej na realizację drogi dojazdowej do […]
Lądowa linia prądu stałego wysokiego napięcia (HVDC) to najbardziej spektakularny spośród elementów projektu planu rozwoju […]
Niezbędne jest szybkie uchwalenie przygotowywanych zmian prawnych, rewizja wszelkich polityk klimatycznych, energetycznych oraz rozszerzenie ich do […]
Wdrożenie w Polsce elektrociepłowni jądrowych pozwoliłoby na rzeczywistą redukcję zapotrzebowania na gaz ziemny, a także zapewniłoby […]