Autor: Grzegorz Kuś
– Od zeszłego roku widać znaczne spowolnienie poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. Wycofują się kolejni inwestorzy. Być może wynika to z […]
Udziały w 3 koncesjach łupkowych na południowy wschód od Gdańska na mocy zwartej umowy z 3Legs Resources przejmie szwedzka firma Stena AB. 
Rzeczpospolita informuje o „łupkowym odwrocie” w Polsce. – Liczba firm poszukujących ropy i gazu w polskich skałach łupkowych […]
Zdaniem Grzegorza Kusia specustawa łupkowa jest konieczna. – Dobrze, że ruszyły prace nad likwidacją biurokratycznych barier w branży […]
KOMENTARZ Grzegorz Kuś, analityk PwC Zapowiedź kolejnej, po gruntownej przebudowie prawa geologicznego i górniczego oraz ustawie o specjalnym […]
Nowa spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG, rozpoczęła 1 sierpnia 2014 roku dostarczanie gazu do 6,5 mln klientów w Polsce. Dotychczas byli oni […]
Jakie są obecnie możliwości rozbudowy linii LHS i tym samym jej lepszego wykorzystania? Jakie podmioty skorzystałyby najbardziej z rozbudowy LHS i dlaczego?
– Nawet jeżeli złoża będą zasobne to pozostaje pytanie o koszty ich eksploatacji. Zasobne złoża nie oznaczają automatycznie, że […]
Oba projekty (prawo geologiczne i górnicze – PGG oraz specjalny podatek węglowodorowy – SPW) trafiły już do Sejmu. – mówi portalowi […]