Autor: Grzegorz Tobiszowski
Projekt specustawy, która ma pomóc w uregulowaniu statusu obarczonych wadami prawnymi pogórniczych nieruchomości, będzie przedstawiony po […]
Dlaczego brakuje węgla dla energetyki i ciepłownictwa? Czy będzie szansa na stabilizację sytuacji na rynku przed kolejnym okresem grzewczym. Na […]
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw […]
– Nowa Gospodarka – oznacza gospodarkę – ulegającą ciągłym przekształceniom, efektywniejszą, opartą o nowoczesne technologie i […]
Będziemy rozmawiać m.in. o projektach spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa dotyczących odnawialnych źródeł energii – […]
– Jeszcze kilka lat temu w miksie energetycznym nie przewidywano przyszłości dla węgla brunatnego w polskiej przestrzeni energetycznej […]
– Polska posiada wieloletnie tradycje i doświadczenie w wydobywaniu surowców energetycznych. To, co możemy zaoferować partnerom […]
Zadłużenie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wynosiło 5 mld zł na koniec 2017 r., poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski za uzasadniony uznał w poniedziałek postulowany przez związkowców wzrost płac w Polskiej Grupie […]
W najbliższych tygodniach w Ministerstwie Energii dojdzie do spotkania z inwestorem, który wraz ze spółką pracowniczą zadeklarował […]
Polska Grupa Górnicza (PGG) odnotowała zysk za 2017 r. według wstępnych informacji, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Strategia dla węgla brunatnego ma zostać w najbliższym czasie zatwierdzona przez rząd – czytamy w „Parkiecie”, który powołuje […]
Przygotowujemy dla terenów likwidowanej kopalni Krupiński inwestycje, o szczegółach będziemy mogli mówić za pół roku, może wcześniej […]
Realizacja w perspektywie 2030 r. elektrowni jądrowej będzie oznaczała zapotrzebowanie na węgiel na niższym niż obecnie poziomie, co i tak […]
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapowiedział korektę planów Polskiej Grupy Górniczej wobec należącego do kopalni ROW Ruchu […]