Dalsze przygotowania do budowy Baltic Pipe

10 września 2018, 06:45 Alert

Podpisanie umowy między operatorami sieci przesyłowych Polski i Danii w sprawie budowy gazociągu Baltic Pipe, który ma przesyłać gaz z Norwegii poprzez Danię do Polski, ma nastąpić pod koniec roku. Jednak już teraz trwają wstępne prace, przetargi i dialogi techniczne związane już z bezpośrednią realizacją projektu.

Trasa Baltic Pipe. Źródło: Gaz-System
Trasa Baltic Pipe. Źródło: Gaz-System

Certyfikacja Baltic Pipe po stronie duńskiej

Na początku września, duński operator sieci przesyłowej, Energinet.dk rozpisał zamówienie, w ramach którego poszukuje dostawcy usług certyfikacji na potrzeby budowy elementów gazociągu Baltic Pipe po duńskiej stronie. Przetarg dotyczy certyfikacji gazociągu Lillebælt, systemu PLEM (Pipeline End Manifold) oraz połączenia po duńskiej stronie gazociągu z norweską siecią przesyłową na Morzu Północnym, a więc z gazociągiem Europipe II. Zgodnie z zamówieniem certyfikacja musi obejmować weryfikację wszystkich faz, od projektu przez produkcję, instalację i uruchomienie włącznie. Na tej podstawie projekt Baltic Pipe musi uzyskać bezwarunkowy certyfikat zgodności dla rurociągów, za co będzie odpowiadać wyznaczona jednostka certyfikująca.

Projekt Baltic Pipe ułatwi transport gazu norweskiego do Polski przez Danię. Obejmuje on następujące główne elementy:

  • rurociąg przybrzeżny łączący norweską sieć (Europipe II) i duńską sieć;
  • rozbudowę duńskiej gazowej sieci przesyłowej na lądzie;
  • gazociąg przybrzeżny w Lillebælt;
  • tłocznię gazu we wschodniej Zelandii;
  • gazociąg podmorski między Danią a Polską na Morzu Bałtyckim;
  • rozbudowę polskiej sieci przesyłowej na lądzie.

Wartość zamówienia, zgodnie z przetargiem, wyceniania jest na 10 mln duńskich koron bez podatku VAT.

Rozpoczęcie świadczenia usług zaplanowano na 15 listopada, a zakończenie na 31 grudnia 2021 roku. Termin składania ofert upływa 17 września tego roku.

Dialogi techniczne dla Baltic Pipe po stronie Polski

Prace przygotowawcze prowadzi także Gaz-System. Spółka w ramach zamówienia w zakresie przetargu publicznego w sierpniu tego roku rozpisała zamówienie w trybie dialogu technicznego na dostawę i serwis agregatów sprężarkowych dla realizacji inwestycji dotyczącej budowy i rozbudowy tłoczni gazu w ramach projektu Baltic Pipe.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, firmowanych przez jednego producenta, agregatów sprężarkowych składających się ze sprężarek odśrodkowych napędzanych turbinami gazowymi wraz z elementami pomocniczymi bezpośrednio związanymi z pracą tych agregatów oraz ze świadczeniem usługi nadzoru nad m.in. montażem i rozruchem, usługi doradztwa technicznego w zakresie dostarczonych urządzeń oraz usługi serwisu długoterminowego do trzech lokalizacji na terenie Polski.

Dostawa będzie obejmowała 10 agregatów sprężarkowych o mocy na wale ok. 5 MW i ok. 10 MW zgodnie z podziałem:

  1. Lokalizacja 1 (Goleniów) – 1 agregat sprężarkowy 5 MW, 2 agregaty sprężarkowe 10 MW.
  2. Lokalizacja 2 (Odolanów) – 2 agregaty sprężarkowe 5 MW, 2 agregaty sprężarkowe 10 MW.
  3. Lokalizacja 3 (Gustorzyn) – 2 agregaty sprężarkowe 5 MW, 1 agregat sprężarkowy 10 MW.

Termin składania ofert mija 28 września.

Baltic Pipe

Baltic Pipe to projekt strategicznej infrastruktury gazowej, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Przedsięwzięcie ma umożliwić przesył gazu z Norwegii na rynki duńskie i polskie, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach.

Projekt jest rozwijany we współpracy z firmą Energinet.dk, duńskim operatorem systemu przesyłowego gazu i energii, oraz z polskim operatorem systemu przesyłowego gazu – spółką Gaz-System.

Pod koniec roku Energinet.dk i Gaz-System, w konsekwencji kontraktu ramowego, mają podpisać umowę o budowie. Pierwsze pozwolenia na budowę gazociągu mają zostać wydane pod koniec 2019 roku.

Sawicki: Czy Baltic Pipe się opłaci? (ANALIZA)

W poniedziałek 10 września w Kopenhadze odbędzie się konferencja energetyczna współorganizowana przez duńską konfederację przemysłową – Dansk Industri. Zgromadzi ona przedstawicieli rządów Polski i Danii oraz reprezentantów spółek energetycznych. Będzie poświęcona współpracy obu krajów w Unii Energetycznej przy Baltic Pipe i Odnawialnych Źródłach Energii oraz szczytowi klimatycznemu, który odbędzie się w Katowicach.

Energinet.dk /Gaz-System/Bartłomiej Sawicki

Polska i Dania o Baltic Pipe oraz OZE w Kopenhadze