Barbórka 2017 w PGE GiEK

4 grudnia 2017, 15:30 Alert

– Jesteśmy spółką, która łączy tradycje górnictwa i energetyki. Pozycja PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w branży węgla brunatnego, a także w sektorze wytwórczym, daje nam poczucie ważnego i strategicznego partnera w gospodarce krajowej, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa energetycznego – mówił podczas dzisiejszej Barbórki w PGE GiEK Sławomir Zawada, prezes zarządu spółki.

fot. PGE

Zgodnie z tradycją, mieszkańców Bełchatowa o świcie obudziła orkiestra bełchatowskiej kopalni. O godz. 9.00 w intencji górników i ich rodzin została odprawiona msza. Po niej górnicy wraz z zaproszonymi gośćmi przeszli na uroczystą galę, która rozpoczęła się o godz. 12.00. Wzięli w niej udział m.in. Adam Kwiatkowski – Sekretarz Stanu w gabinecie Prezydenta PR, Antoni Macierewicz – Minister Obrony Narodowej, posłowie i senatorowie, władze samorządowe oraz władze GK PGE na czele z Henrykiem Baranowskim, prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Sławomirem Zawadą, prezesem zarządu PGE GiEK.

PGE silniejsza

Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej wyraził uznanie i szacunek dla pracy górników. – To dzięki Wam funkcjonuje polska energetyka i zapewnione jest bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju – podkreślał prezes. -Elektrownia Bełchatów, z imponującą mocą zainstalowaną 5298 MW i nierozerwalnie związana z nią Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, która rocznie wydobywa blisko 42 mln ton węgla, to duma Grupy Kapitałowej PGE. Bełchatowski kompleks od lat wyznacza kierunki rozwoju polskiej energetyki i w sposób modelowy potrafi łączyć tradycję z nowoczesnością – mówił prezes.

Henryk Baranowski przypomniał, że węgiel brunatny, tuż po węglu kamiennym, jest dzisiaj głównym surowcem energetycznym, który pozwala na zabezpieczenie blisko 35 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej. Efektywne wykorzystanie zasobów tego paliwa jest od lat kluczowym zadaniem i troską Grupy PGE, której kopalnie wydobywają ok. 80 procent tego surowca w kraju. – I chociaż unijne regulacje i restrykcyjna polityka klimatyczna stawiają nam coraz większe wyzwania, wierzę, że w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat węgiel będzie nadal najcenniejszym surowcem energetycznym w Polsce i będzie stanowił podstawę naszego miksu energetycznego – dodał Henryk Baranowski.

W swoim wystąpieniu prezes PGE posumował także kończący się 2017 r. podkreślając, że dla Grupy PGE był to czas konsekwentnego rozwoju i realizowania założeń zaktualizowanej strategii biznesowej.

Dobre prognozy PGE GiEK

O dobrych wynikach spółki PGE GiEK mówił także jej prezes Sławomir Zawada. – Choć otoczenie gospodarcze i regulacyjne nie szczędzą nam wyzwań, to z satysfakcją chciałbym odnotować, że nasza spółka może pochwalić się dobrymi wynikami. Zysk operacyjny BIDTA wyniósł ponad 4 mld zł, zysk netto ponad 2 mld zł, wydobycie węgla brunatnego 47,68 mln ton, a w niektórych miesiącach udział w krajowej produkcji energii wyniósł blisko 40 proc. Również prognoza tegorocznych wyników wskazuje, że wszystkie zadania zrealizujemy zgodnie z przyjętymi planami. Nasze wyniki są najlepszym świadectwem, że dobrze radzimy sobie z wydobyciem węgla oraz z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. To zasługa Państwa rzetelnej pracy, której w tak szczególnym dniu nie sposób przecenić – zwracał się do górników Sławomir Zawada. Podziękował także za wsparcie i zrozumienie, jakie otrzymuje spółka od władz krajowych, parlamentarzystów i samorządowców wszystkich regionów, w których prowadzi swoją działalność. Zapewnił jednocześnie, że spółka w pełni identyfikuje stojące przed nią wyzwania oraz zagrożenia i konsekwentnie podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby w pełni wykorzystać swój potencjał i umacniać pozycję lidera branży. – Służą temu także projekty, które z powodzeniem realizujemy. Ponadto, nasze wysiłki koncentrują się na uzyskaniu koncesji na wydobycie węgla ze złoża Złoczew. Po tym, jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi przyjęła nasz „Raport Oceny Oddziaływania Środowiskowego” czekamy na decyzję środowiskową, która ostatecznie otworzy nam drogę do eksploatacji tego złoża – wymieniał prezes PGE GiEK.

Gratulacje i odznaczenia

Podczas uroczystej gali pracownicy PGE GiEK zostali uhonorowani Brązowymi Krzyżami Zasługi, Złotymi, Srebrnymi i Brązowym Medalami za Długoletnią Służbę. Ponadto na wniosek prezesa PGE GiEK Minister Energii przyznał stopnie Generalnego Dyrektora Górniczego i Dyrektora Górniczego. Otrzymali je: poseł Beata Mateusiak-Pielucha oraz prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Henryk Baranowski. Za zasługi godne szczególnego uznania i osiągniecia w działalności na rzecz pozycji i rozwoju spółki PGE GiEK dyrektorowi KWB Turów Leszkowi Sondajowi została przyznana odznaka „Zasłużony dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.” Natomiast decyzją Dyrektora Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów została przyznana odznaka honorowa „Zasłużony dla Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów”. Otrzymali ją: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, poseł Anna Milczanowska, poseł Beata Mateusiak–Pielucha, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, starosta bełchatowski Waldemar Wyczachowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Henryk Baranowski, prezes PGE GiEK Sławomir Zawada, prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach Marzena Rabiasz. Wyróżniono także pracowników za zaangażowanie w rozwój innowacyjności.

Uroczystą galę zakończył występ zespołu AudioFeels, po którym częstowano tradycyjnym krupniokiem.

PGE GiEK