Będzie łatwiej handlować energią poprzez Polskę, Litwę i Szwecję

24 kwietnia 2017, 06:45 Alert

Operatorzy systemów przesyłowych Polski, Litwy i Szwecji w koordynacji z zaangażowanymi giełdami, planują uruchomienie tzw. polskiego obszaru optymalizacji. Ma to doprowadzić do lepszego wykorzystania połączeń transgranicznych między Polską i Litwą i Polską i Szwecją.

Źródło: Litgrid

Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne, celu lepszego wykorzystania dostępnej infrastruktury połączeń SwePol Link (połączenie HVDC między Polską i szwedzkim obszarem rynkowym SE4) oraz LitPol Link (połączenie HVDC między Polską i litewskim obszarem rynkowym), operatorzy systemów przesyłowych Polski, Szwecji i Litwy w koordynacji z zaangażowanymi giełdami, planują uruchomienie tzw. polskiego obszaru optymalizacji (PLA) między Polską a obszarami rynkowymi SE4 i LT. Zdolności przesyłowe PL-PLA pomiędzy polskim systemem elektroenergetycznym i polskim obszarem optymalizacji będą reprezentować „ograniczenia alokacji” wynikające z uwarunkowań pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, a zdolności przesyłowe PLA-SE4 i PLA-LT będą reprezentować dostępne zdolności przesyłowe danego połączenia.

Rozporządzenie 1222/2015 ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami (CACM) definiuje „ograniczenia alokacji” jako ograniczenia, których należy przestrzegać podczas alokacji zdolności przesyłowych i które są potrzebne, aby zapewnić bezpieczną pracę systemów przesyłowych, a które nie zostały przełożone na transgraniczne zdolności przesyłowe lub są potrzebne do zwiększania efektywności alokacji zdolności przesyłowych.

Techniczne możliwości stosowania „ograniczeń alokacji” poprzez polski obszar optymalizacji PLA zostały wdrożone w grudniu 2015r. wraz z uruchomieniem mechanizmu łączenia rynków na połączeniu LitPol i są aktualnie widoczne w systemach giełdowych TGE i NordPool. Dotychczas jednak „ograniczenia alokacji” nie były aktywne, a w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa związanych z dostępnością wystarczającej generacji energii i rezerw mocy w Polsce, polski OSP musi obecnie uwzględnić „ograniczenia alokacji” w wielkościach udostępnianych transgranicznych zdolności przesyłowych połączeń LitPol i SwePol, ograniczając tym samym całkowity przepływ na połączeniach między obszarami rynkowymi Polski i SE4 (PL-SE4) oraz pomiędzy obszarami rynkowymi Polski i Litwy (PL-LT). Ze względu na fakt, że obecnie stosowane podejście nie pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnych zdolności przesyłowych, zainteresowani OSP zdecydowali się uruchomić możliwość wykorzystywania „ograniczeń alokacji” za pośrednictwem polskiego obszaru optymalizacji PLA. „Ograniczenia alokacji” są dwukierunkowe, z niezależnymi wartościami dla kierunków do Polski i z Polski.

Operatorzy systemów przesyłowych Polski, Szwecji i Litwy przewidują, że uruchomienie planowanego mechanizmu nastąpi z początkiem lipca 2017 r. Obecnie trwają konsultacje aktualizacji organizacji łączenia rynków SE4-PL-LT. Uwagi można zgłaszać do 1 maja.

Litwa sprowadzi energię ze Szwecji przez Polskę

Polskie Sieci Elektroenergetyczne