Bruksela daje zielone światło zielonym certyfikatom

3 sierpnia 2016, 12:50 Alert
energetyka wiatrowa oze
fot. Kacper Kowalski

(Komisja Europejska/Wojciech Jakóbik)

Komisja Europejska miała sprawdzić czy system zielonych certyfikatów w Polsce był zgodny z zasadami pomocy publicznej. Bruksela nie ma zastrzeżeń.

Zielone certyfikaty to system wsparcia producentów energii ze źródeł odnawialnej działający od 2005 roku dzięki nowelizacji prawa energetycznego.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznaje zielone certyfikaty w zamian za świadectwa pochodzenia energii, które potwierdzają, że została wytworzona z OZE. Certyfikatami można handlować na Towarowej Giełdzie Energii na Rynku Praw Majątkowych. Jeśli przedsiębiorca nie pozyska zielonego certyfikatu, musi zapłacić opłatę zastępczą na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za każdą MWh różnicy między wymaganą ilością certyfikatów a przedstawionymi świadectwami pochodzenia.

Ten mechanizm promuje wykorzystanie energii z OZE.

Komisja Europejska zdecydowała, że nie będzie zgłaszać uwag w tej sprawie. Tym samym system zielonych certyfikatów może dalej funkcjonować w Polsce.