Bruksela zbada spekulację cenami emisji CO2, ale nie zrewiduje Fit for 55. Są konkluzje Rady UE

22 października 2021, 07:15 Alert
Parlament Europejski UE Unia Europejska PE

Wiadomo co zaproponuje Rada w odpowiedzi na zestaw narzędzi na rynku energii przedstawiony przez Komisję Europejską. Treść konkluzji Rady Unii Europejskiej w tej sprawie trafiła do mediów.

Komisja ma zbadać funkcjonowanie systemu handlu emisjami EU ETS z pomocą European Securities and Markets Authority stojącej na straży systemu finansowego. To odpowiedź na postulaty zbadania spekulacji podnoszącej ceny emisji CO2 wysuwane między innymi przez Polskę. Komisja ma potem ocenić czy należy wprowadzić nowe regulacje w EU ETS.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Komisja mają wprowadzić rozwiązania krótkoterminowe pomagające chronić najbardziej wrażliwych odbiorców, jak mechanizm rekompensat wzrostu cen energii przygotowywany przez polski resort klimatu. Rada zaleca wzięcie pod uwagę różnorodności i specyficznej sytuacji w poszczególnych krajach unijnych.

Rozwiązania średnio- i długoterminowe mają zostać rozważone przez Komisję oraz Radę. Mają zapewnić akceptowalną cenę energii, zwiększyć wytrzymałość systemu elektroenergetycznego, dać bezpieczeństwo dostaw i wesprzeć transformację ku neutralności klimatycznej z poszanowaniem różnorodności i specyficznej sytuacji w krajach członkowskich. Europejski Bank Inwestycyjny ma zbadać w jaki sposób przyspieszyć inwestycje w transformację energetyczną w ramach istniejących rezerw finansowych w celu zmniejszenia ryzyka zakłóceń dostaw i realizacji celu zwiększenia ilości połączeń między krajami członkowskimi.

Nie ma zapisów o Odnawialnych Źródłach Energii ani „zielonej” transformacji, których nie chciały kraje mniej zaawansowane na tym szlaku jak Polska. Z drugiej strony nie ma nowych środków EBI ani wpisów o gazie czy atomie w taksonomii, ani rewizji Fit for 55 postulowanych przez nie.

Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Czy Europa udzieli odpowiedzi na kryzys energetyczny z Polską bez ministra?