Infrastruktura / Koleje
SkyCash i PKP Intercity rozpoczęły pilotaż nowego narzędzia umożliwiającego kupowanie biletów przez komórkę. Rozwiązanie umożliwia zakup […]
PKP Intercity dogadało się z Alstomem. Oznacza to, że PKP jest właścicielem wszystkich zakupionych składów, a nie tylko pięciu odebranych […]
W rok od giełdowego debiutu PKP Cargo zwiększyło swój udział w rynku do ponad 50 proc. Największy polski przewoźnik zainwestował w tym roku […]
W trakcie ostatnich konsultacji społecznych burmistrza podwarszawskich Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego, przedstawiono koncepcję planowanego […]
Wszystkie kasy biletowe na kolei mają sprzedawać bilety na każdy pociąg – niezależnie od trasy i przewoźnika. Rewolucyjną regulację […]
W trakcie ostatnich konsultacji społecznych burmistrza podwarszawskich Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego, przedstawiono koncepcję planowanego […]
Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu […]
Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu […]
Urząd Transportu Kolejowego przeprowadza wśród przewoźników konsultacje nt. zwiększenia od nich wymaganej minimalnej sumy gwarancyjnej […]