Infrastruktura / Koleje
Wszystkie kasy biletowe na kolei mają sprzedawać bilety na każdy pociąg – niezależnie od trasy i przewoźnika. Rewolucyjną regulację […]
W trakcie ostatnich konsultacji społecznych burmistrza podwarszawskich Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego, przedstawiono koncepcję planowanego […]
Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu […]
Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu […]
Urząd Transportu Kolejowego przeprowadza wśród przewoźników konsultacje nt. zwiększenia od nich wymaganej minimalnej sumy gwarancyjnej […]
KOMENTARZ Wojciech Makowski Instytut Spraw Obywatelskich Uzgodnione w Brukseli porozumienie zawiera mieszane komunikaty, jak Europa chce sobie […]
 ROZMOWA Jan Styliński Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. – Największym brakiem, którego doświadczyliśmy w minionych […]
Jeśli metro miałoby kiedykolwiek we Wrocławiu powstać, to jego pierwsza linia powinna przebiegać z północy na południe – powiedział […]
Podczas niedawnego Kongresu Kolejowego debatowano m.in. nt. Kolei Dużych Prędkości w Polsce. Cezary Grabarczyk, b. minister infrastruktury […]