Innowacje

Współpraca pomiędzy polskimi i niemieckimi firmami z branży lotniczej, kosmicznej, motoryzacyjnej i energii odnawialnej to temat konferencji, […]
W ciągu ostatnich lat konkurencja pomiędzy nanorurkami węglowymi a grafenem, na polu tych samych zastosowań, była niezwykle zaciekła. W […]
– Oprócz skutecznego wsparcia kapitałowego, musimy także położyć nacisk na budowę kultury innowacyjności w Polsce. Nie tylko za pomocą […]
– Mimo, że w Polsce nie brakuje kapitału na rozwój innowacyjnych projektów, ciągle są trudności z wprowadzeniem produktów na rynek. Tę […]
– ARP Venture obejmuje status obserwatora w ABM Space Education Sp. z o.o., spółce związanej z branżą kosmiczną – poinformowała […]
Wzmocnienie kontaktów między polskimi i izraelskimi partnerami biznesowymi i inwestycyjnymi, wskazanie nowych wymiarów współpracy gospodarczej i […]
PGE Polska Grupa Energetyczna aktywnie włącza się w rozwój i wsparcie dla innowacji. Platforma Transferu Technologii – nowy projekt […]
PGE Polska Grupa Energetyczna i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU podpisały List intencyjny dotyczący wsparcia dla innowacyjnych projektów […]
Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła Platformę Transferu Technologii (PTT) – nowatorskie narzędzie komercjalizacji innowacji. PTT łączy […]
Wymiana doświadczeń oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w zarządzaniu innowacją w organizacji to główne cele VI Konferencji „Dobre Praktyki […]
– 20 lat temu powstała w Mielcu, pierwsza specjalna strefa ekonomiczna w Polsce. Dzisiaj SSE EURO PARK-MIELEC to najbardziej zdywersyfikowana […]
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspólnie z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. utworzyła dwa fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów […]