Cetnarski: Czas uciąć spekulacje wokół aukcji OZE

3 stycznia 2017, 13:00 Energetyka

KOMENTARZ

Wojciech Cetnarski

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

Regulamin aukcji przewiduje, że o ile na 90 minut przed końcem aukcji Internetowa Platforma Aukcyjna (IPA) nie jest dostępna Prezes URE może (ale nie musi) unieważnić aukcję. Z posiadanych przez nas informacji od podmiotów biorących udział w aukcji wynika, że taka sytuacja zaistniała, ale oczywiście tylko URE dysponuje szczegółowymi danymi pokazującymi działanie IPA. Mamy nadzieje, że te informacje zostaną upublicznione, aby przeciąć jakiekolwiek spekulacje lub niejasności.

Brak dostępności do IPA spowodował, iż niektóre podmioty mające możliwość udziału w aukcji nie mogły złożyć swojej oferty przed zamknięciem „okienka aukcyjnego”. Konsekwencje są dość oczywiste. Należy teraz przeanalizować, indywidualnie, dla każdego przypadku, czy taka sytuacja była spowodowana przez IPA, czy nie i czy uwzględnienie ofert, które nie „dotarły” do URE poprzez IPA zmieniłyby ostatecznie wynik aukcji, czy też nie.

fot. PGE

Należy się liczyć z tym, że podmioty, którym nie udało się złożyć oferty będą próbować dochodzić swoich praw na drodze prawnej. Wprowadzi to niepewność co do ostateczności i poprawności wyników.

Dlatego też jest w najlepiej pojętym interesie administracji państwowej i uczestników aukcji, również tych przyszłych, aby cała ta sytuacja została szczegółowo wyjaśniona, tak aby w przyszłości uniknąć podobnych wypadków i wykluczyć ewentualny udział stron trzecich w działaniu IPA podczas sesji aukcyjnej.