Chmiel: Niemcy coraz bardziej lubią technologie wodorowe

4 maja 2021, 13:00 Energetyka

Przyjęta w czerwcu 2020 roku w Niemczech „Narodowa Strategia Wodorowa” zakłada cel na 2030 rok – zainstalowanie elektrolizerów o mocy 5 GW (cel KE dla całej UE wynosi 6 GW) do produkcji 14 TWh zielonego wodoru, co zapewni 15 procent wodoru zużywanego w Niemczech. Na zwięzłych 32 stronach autorzy opisali 37 działań na rzecz promocji i rozwoju produkcji i wykorzystania wodoru. Dzięki politycznemu wsparciu niemiecki przemysł ma stać się wiodącym międzynarodowym dostawcą technologii wodorowych – pisze Piotr Chmiel, współpracownik BiznesAlert.pl.

Molekuła wody, z której można pozyskać wodór. Fot. Freepik
Molekuła wody, z której można pozyskać wodór. Fot. Freepik

Wysiłki na rzecz klimatu

Strategia zawiera program działań, za pomocą którego ma zostać zainicjowany wzrost rynku i podwaliny pod funkcjonujący rynek wodoru w Niemczech do 2023 roku (źródło: Energate). Neutralny pod względem CO2 „niebieski” wodór będzie stosowany głównie w przemyśle i transporcie przy czym pomoc państwa przekroczy 10 mld euro. Mówi się o zwolnieniu wszelkiej energii elektrycznej używanej do produkcji zielonego wodoru z opłaty. 

Coraz więcej wskazuje na to, że zwiększone wykorzystanie wodoru ze źródeł odnawialnych lub nieemitujących CO2 jest konieczne dla wzmożonych wysiłków na rzecz ochrony klimatu. Narodowa Strategia Wodoru ma na celu ustanowienie ram dla produkcji i wykorzystania wodoru w Niemczech.

Przemysł, operatorzy sieci, a także nauka i badania są zgodne: wodór wolny od CO2 jest niezbędny do osiągnięcia ambitnych celów dekarbonizacji dla Niemiec do połowy bieżącego stulecia. Wskazują na to również aktualne badania transformacji niemieckiego systemu energetycznego przeprowadzone przez Research Center Jülich oraz badanie RESCUE Federalnej Agencji Środowiska.

Wodór można wykorzystać do wielu celów. Jako surowiec jest już stosowany na dużą skalę w przemyśle chemicznym i stanowi podstawę wielu różnych produktów wtórnych, takich jak: amoniak, metanol czy tworzywa sztuczne. Ponadto wodór może być zarówno nośnikiem energii, jak i służyć jako magazyn energii w postaci chemicznej. Ponadto wodór może również odgrywać ważną rolę w niskoemisyjnych procesach produkcyjnych np. w hutnictwie (źródło:  Agora Energiewende ). I wreszcie, wodór można wykorzystywać w sektorach, które w innym przypadku byłyby trudne do bezpośredniego zaopatrzenia w energię elektryczną: w transporcie ciężkim, transporcie morskim i lotnictwie.

Jak widać niemieckie wiatraki nie będą się kręcić nadaremnie gdy nie będzie dużego zapotrzebowania na energię. Prosty opis działań pozwoli Niemcom na stworzenie potęgi wodorowej. U nas w kraju „Strategia wodorowa” na razie doczekała się mocnej fali krytyki. Co będzie dalej – zobaczymy.

Niemcy planują podmorski wodorociąg z morskich farm wiatrowych