Elektrownia Dolna Odra uzyskała pozwolenie na budowę stacji rozruchowej

12 lipca 2023, 15:10 Alert

Elektrownia Dolna Odra, należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, uzyskała pozwolenie na budowę stacji rozruchowej, która zwiększy elastyczność pracy elektrowni poprzez umożliwienie szybkiego uruchomienia bloków energetycznych w sytuacji ich całkowitego wyłączenia.

Elektrownia Dolna Odra. Fot. Polska Grupa Energetyczna.
Elektrownia Dolna Odra. Fot. Polska Grupa Energetyczna.

Inwestycja zapewni bezpieczeństwo pracy bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra i zwiększy możliwość ich szybkiego reagowania na zwiększone zapotrzebowanie operatora na energię w krajowym systemie energetycznym.

Aktualnie zakończyły się prace projektowe i rozpoczęła się faza realizacji inwestycji. 12 lipca bieżącego roku nastąpiło przekazanie Wykonawcy placu budowy.

– Realizacja inwestycji znacznie poprawi bezpieczeństwo energetyczne północno-zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności pracy bloków w trybie elektrowni szczytowej. Dodatkowo zapewni ciągłość produkcji energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców – podkreśla Sylwester Chruszcz, dyrektor Oddziału Elektrownia Dolna Odra.

Stacja rozruchowa będzie źródłem pary do uruchomienia bloków energetycznych nr 5–8 w Elektrowni Dolna Odra. Zlokalizowana będzie na niezabudowanej działce, za blokiem nr 8 na terenie elektrowni.

Główne elementy stacji rozruchowej to: kocioł, instalacja rozładunku, instalacja magazynowania paliwa, instalacje technologiczne oraz rurociągi. Paliwem Stacji rozruchowej będzie olej opałowy lekki. Instalacja będzie wytwarzała 31 ton pary (przegrzanej) na godzinę przy sprawności na poziomie 90 procent.

Generalnym realizatorem inwestycji jest Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC. Koszt inwestycji wyniesie ponad 37 milionów złotych, a jej ukończenie planowane jest na pierwszym kwartał 2024 roku

Departament Komunikacji PGE GiEK / Jacek Perzyński

PGE na 23. miejscu globalnej listy najszybciej rozwijających się firm energetycznych