Majewski: Gazprom winduje ceny gazu w Europie sterując jego podażą

2 września 2021, 15:00 Energetyka
Konferencja wynikowa PGNiG. Fot. Mariusz Marszałkowski
Konferencja wynikowa PGNiG. Fot. Mariusz Marszałkowski

Prezes Paweł Majewski podczas konferencji wynikowej poinformował, że PGNiG odnotowało największe zmiany w kontrybucji segmentu poszukiwania i wydobycia oraz obrotu i magazynowania. – 

Poziom cen gazu wynika z postpandemicznego odbicia gospodarczego, które spowodowało ich wzrost. Innym czynnikiem jest ograniczenie podaży przez Gazprom. Spółka ograniczyła przesył przez gazociągi na Ukrainie i w Polsce, a to spowodowało wzrost cen o pięć euro za MWh – powiedział Majewski.

– Kiedy ceny węglowodorów są niskie, wtedy sektor wydobywczy ma mniejszy wkład do wyniku EBITDA. Całkiem odwrotnie jest w przypadku magazynowania, kiedy ceny węglowodoru są niskie, wtedy większe obroty osiąga właśnie ten segment. Dokładnie te przełożenia widać na przykładzie wyników tegorocznych i zeszłorocznych – powiedział prezes Majewski.

Wydobycie gazu wzrosło o siedem procent do 2,34 mld m sześc. w głównej mierze dzięki wzrostowi wydobycia w Norwegii. PGNiG sprzedał w pierwszym półroczu 18,18 mld m sześc. gazu. co oznacza wzrost o osiem procent rok do roku. Import wzrósł o 11 procent do 8,27 mld m sześc. Ceny gazu wzrosły o 157 procent rok do roku, Średnia cena 84,4 złotych za MWh.

Wydobycie ropy spadło o siedem procent rok do roku, do 608 tys. ton.

PGNiG sprzedał w pierwszym półroczu 18,18 mld m sześc. gazu. co oznacza wzrost o osiem procent rok do roku. Przychody z dystrybucji wzrosły również o 19 procent do 2,71 mld złotych. Ze względu na mroźną zimę zwiększyły się przychody z tytułu wytwarzania ciepła. W przypadku ciepła wzrost wyniósł 20 procent do 956 mln złotych

Poszukiwanie i wydobycie w Polsce

W pierwszym półroczu 2021 roku podłączono do eksploatacji 16 odwiertów produkcyjnych, 14 w okolicy Sanoka i dwa w okolicy Zielonej Górze.

Prace wiertnicze wykonano na 14 otworach, z czego 12 osiągnęło zakładaną głębokość, a w dziewięciu zostały przeprowadzone testy złożowe. Tylko jeden z tych otworów nie posiadał przemysłowego przesyłu gazu. Wykonano 392 km2 sejsmiki 3D oraz 215 km2 sejsmiki 2D.

Uruchomiono program Smart Field, dzięki któremu odkryto na już eksploatowanych polach dodatkowe 7,3 mld m sześc. gazu możliwego do wydobycia. Program ten polega na cyfryzacji projektów wydobywczych.

Dzięki projektowi Cyfrowe Złoże oraz Smart Field od 2019 do 2022 roku udało się nam się potwierdzić 11 mld m sześc. więcej gazu w istniejących koncesjach.

Norwegia

PGNiG zawarło umowę akwizycyjną na spółkę INEOS w Norwegii. Spółka rozpoczęła wydobycie ze złoża Grasel (głównie naftowe) oraz ze złoża gazowego Duva, które przyniesie PGNiG 0,2 mld m sześć. Bez akwizycji INEOS, PGNIG osiągnęłoby do końca bieżącego roku wydobycie na poziomie miliarda metrów sześć, a dzięki tej transakcji wzrośnie ono do 2,5 mld m sześc.

Pakistan

PGNiG objął 25 procent udziałów bloku koncesyjnego Musakhel w Pakistanie, którego złoża wynoszą 16 mld m sześc. Wydobycie wzrosło o 42 procent do 168 mln m sześc.

– W wyniku zbiegu kilku okoliczności występujących na europejskim rynku gazu, mamy sytuację niespotykaną od pięciu lat. Otóż magazyny gazu w Europie, które były zapewnione o tej porze w 80-90 procentach, obecnie są wypełnione jedynie w 50-60 procentach. Inaczej wygląda sytuacja u nas. Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w około 90 procentach, co jest dobrym wynikiem. 

Poziom cen wynika z postpandemicznego odbicia gospodarczego, które spowodowało wzrost cen. Innym czynnikiem jest ograniczenie podaży przez Gazprom. Spółka ograniczyła przesył przez gazociągi na Ukrainie i w Polsce, a to spowodowało wzrost cen o pięć euro za MWh. Do tego cenę napędza popyt w Azji, co powoduje, że dostawy LNG są skierowane głównie do Azji, gdzie ceny są jeszcze wyższe niż w Europie – powiedział Paweł Majewski.

Prezes PGNiG zaznaczył, że obecne ceny utrzymają się co najmniej do polowy 2022 roku, jednak to zależy od pogody w trakcie zimy.

Opracował Mariusz Marszałkowski

PGNIG zwiększa zakupy LNG z USA