Jest poradnik jak założyć mikroinstalację OZE i produkować własną energię elektryczną

15 października 2020, 17:15 Alert
Grafika URE i PTPiREE
Grafika URE i PTPiREE

Urząd Regulacji Energetyki (URE) wraz z zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) spółkami: Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja opracowały „Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym. W 2020 roku operatorzy systemów dystrybucyjnych przyłączą do swoich sieci rekordową ilość prosumenckich instalacji fotowoltaicznych.

Czym jest przewodnik?

Publikacja jest adresowana do odbiorców w gospodarstwach domowych zainteresowanych zakupem i zainstalowaniem fotowoltaiki, czyli prosumentów. Jest to także odpowiedź na potrzeby i pytania takich odbiorców. Przewodnik opisuje m.in. czym są odnawialne źródła energii, jak optymalnie dobrać ich moc do własnych potrzeb, na co zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o wyborze instalacji fotowoltaicznej, gdzie najlepiej zainstalować panele PV, co wpływa na pracę instalacji oraz jak ją optymalnie użytkować. Opracowanie zawiera również informacje dotyczące procesu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, użytkowania, oraz zaleceń i kąta instalacji paneli fotowoltaicznych.

poradniku znajdziemy także siedem krok, prowadzących do korzystania z domowej fotowoltaiki:

  1.  Znalezienie uprawnionego instalatora/ firmy zajmującą się taką usługą
  2. Dobieranie moc fotowoltaiki do swojego zużycia prądu.
  3. Zlecenie montaż fotowoltaiki wybranemu instalatorowi.
  4. Zgłoszenie do operatora sieci dystrybucynej zainstalowanie fotowoltaiki, co najmniej 30 dni przed planowanym jej
    uruchomieniem. Należy to zrobić specjalnym druku dostępnym m.in. na stronie internetowej OSD. Zwykle takie zgłoszenie wykonuje firma instalatorska.
  5. Podpisanie lub zaktualizowanie umowy, które regulują dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.
  6. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, OSD w terminie 30 dni od daty wpływu zgłoszenia operator na swój koszt, wymieni lub przeprogramuje licznik, który będzie mierzył energię pobraną z sieci jak i energię oddaną do niej.
  7.  Korzystanie wyprodukowanego własnego prądu

– Poradnik dla prosumentów przygotowany przez PTPiREE we współpracy z URE wyjaśnia jak zostać prosumentem i co zrobić, aby taka inwestycja była optymalna i odpowiadała potrzebom danego odbiorcy. Wszelkie inicjatywy edukacyjne są ważne szczególnie teraz, kiedy liczba konsumentów chcących produkować prąd bardzo szybko rośnie, a moc zainstalowana fotowoltaiki w polskim systemie energetycznym wynosi już ponad 2,6 GW. Bardzo ważne jest, aby zarówno konsumenci jak i prosumenci mieli odpowiedni zasób wiedzy przed podejmowaniem ważnych decyzji dotyczących ich uczestnictwa w rynku energii. Dlatego działania edukacyjne, szczególnie podejmowane wspólnie z branżą, uważam za wyjątkowo ważne i potrzebne – mówi Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

– Energetyka prosumencka to niezwykle dynamicznie rozwijający się obszar, który wymaga naszej szczególnej atencji i wsparcia. Przygotowany przez nas informator, jest źródłem rzetelnej wiedzy dla klientów, którzy rozważają zakup systemu fotowoltaicznego, może także służyć pomocą dostawcom instalacji fotowoltaicznych, czy samorządom gdy pojawiają się pytania ze strony prosumentów – podsumowuje Robert Zasina.

Jak uzyskać dotację?

Warto dodać, że jeśli klient chce ubiegać o dotację z programu Mój Prąd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to po dokonanej instalacji i zamontowaniu przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego oraz zmiany dotychczasowej umowy z zakładem energetycznym, musi wypełnić wniosek o dotację do 5 tys. zł. Taki wniosek razem z fakturą, rachunkami, decyzją OSD o podłączeniu nowego licznika można skierować do Funduszu. Zarówno montaż licznika jak oczekiwanie na dotacje może ulec wydłużeniu ze względu na natężenie prac i liczby wniosków. Dotacje w ramach obecnego naboru można składać do 18 grudnia tego roku.

Rekordy przyłączeń

W ostatnich miesiącach do operatorów systemów dystrybucyjny zgłasza się olbrzymia liczba klientów, którzy chcą zostać prosumentami. Tylko w pierwszym półroczu 2020 r. OSD przyłączyły do sieci prawie 109 tys. mikroinstalacji o mocy ponad 742 MW. W porównaniu do końca 2019 r. daje to przyrost liczby mikroinstalacji o ponad 70 proc. oraz wzrost mocy mikroinstalacji o ponad 74 procent.

Urząd Regulacji Energetyki/Bartłomiej Sawicki