Kaśków: KE zatwierdzi rynek mocy który za rok wesprze Elektrownię Ostrołęka

11 sierpnia 2016, 11:00 Energetyka
Elektrownia Ostrołęka. Wizualizacja bloku C.

Na konferencji wynikowej Grupy Energa jej prezes zdradził, że firma wraca do projektu budowy nowego bloku Elektrowni Ostrołęka. Ma go urentownić mechanizm rynku mocy postulowany przez rząd.

Jak podaje Grupa Energa, założenia strategiczne sygnalizowane przez zarząd skupiają się m.in. na zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii, od wytworzenia po dostarczenie do klientów. Stąd decyzja o ponownym uruchomieniu projektu budowy bloku energetycznego w Ostrołęce klasy ok. 1000 MW.

Spółka podaje, że obecnie trwają prace, których celem jest osiągnięcie gotowości przetargowej, a następnie wyłonienie generalnego wykonawcy nowoczesnej elektrowni węglowej. Równolegle Grupa podejmuje również działania związane z pozyskaniem inwestora strategicznego lub współinwestora, którego zaangażowanie jest konieczne ze względu na skalę inwestycji oraz rekomendowaną strukturę finansowania projektu.

– Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zarówno w zakresie jakości dostaw, jak i źródeł energii, to obecnie kluczowe zadanie stojące przed sektorem energetycznym. Istniejące elektrownie wkrótce przestaną spełniać swoje zadanie. Według analiz PSE, do 2020 roku Polska musi wyłączyć wyeksploatowane bloki o mocy blisko 6GW, a w latach 2021-2035 – ponad połowę obecnie zainstalowanych mocy, co może grozić blackoutem. Aby uniknąć tego ryzyka, już dzisiaj należy podejmować decyzje o nowych inwestycjach. Projekt Ostrołęka C wpisuje się w rządowe plany związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju, którego podstawą przez długie lata pozostanie węgiel. Decyzja o wznowieniu tej inwestycji otwiera nam drogę do podjęcia prac przygotowawczych i wejścia na ścieżkę proceduralną do rozpoczęcia budowy elektrowni węglowej nowej generacji. Zauważamy poprawiające się warunki rynkowe dla nowoczesnego wytwarzania konwencjonalnego. Z dużą nadzieją oczekujemy na ustawę o rynku mocy, która musi być realnym wsparciem dla rentowności naszej inwestycji. Bierzemy aktywny udział w konsultacjach tego projektu – mówił prezes Grupy Energa Dariusz Kaśków.

– Wczoraj odbyła się kompleksowa prezentacją w ramach PKKE – przypomniał prezes Energi. Odniósł się do raportu Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej na temat perspektyw wprowadzenia rynku mocy w Polsce. PKEE postuluje jego wprowadzenie, co ma zagwarantować bezpieczeństwo dostaw energii dla polskiej gospodarki oparte o rentowne, krajowe moce wytwórcze.

– Dostarczyliśmy swoje opinie i uwagi z naciskiem, aby jak najbardziej wykorzystać rynek mocy do tych nowych inwestycji w zakresie energetyki konwencjonalnej. Oczywistością jest, że taki rynek musi zafunkcjonować, aby wesprzeć inwestycje w zakresie energetyki konwencjonalnej. Taki model daje efektywność realizacji inwestycji. Przy takiej konstrukcji rynku mocy który jest konsultowany, choć jego kształt ostatecznie nie jest do końca znany, Komisja Europejska powinna zaakceptować ten model wsparcia – ocenił Kaśkow.

Do końca roku rząd ma przygotować ustawę o rynku mocy.