Sawicki: KGHM może wesprzeć rozwój krajowego łańcucha dostaw fotowoltaiki

18 września 2020, 07:31 Energetyka
Huta Miedzi „Głogów” fot. KGHM
Huta Miedzi "Głogów" fot. KGHM

KGHM Polska Miedź może być dostawcą surowców i odbiorcą gotowych paneli fotowoltaicznych. Ministerstwo klimatu rozpoczęło na początku września integrację branży, ale wśród sygnatariuszy listu nie ma KGHM, który mógłby wesprzeć rozwój krajowego łańcucha dostaw – pisze Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.

Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych

Idea prosumenta w elektroenergetyce polega na produkcji energii elektrycznej przez jej konsumentów z ich własnych źródeł odnawialnych na własne potrzeby, oddawanie nadwyżki do sieci oraz czerpanie z niej energii, kiedy im jej brakuje. KGHM Polska Miedź, jeden z największych na świecie producentów miedzi i innych metali, będący jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce może również stać się prosumentem. Jak? Może zyskać na rozwoju fotowoltaiki i sam korzystać z jej zielonej energii.

KGHM ma metale potrzebne do produkcji fotowoltaiki

Do produkcji ogniw fotowoltaicznych potrzeba kilkunastu metali ziem rzadkich i innych surowców. Cześć z nich wydobywa KGHM. Chodzi m.in. o srebro, selen i oczywiście miedź. Srebro ma zastosowanie w najnowszych rozwiązaniach technologicznych, między innymi w infrastrukturze, motoryzacji i fotowoltaice. Ogółem przemysł zużywa ok. 40 produkcji światowej produkcji srebra. Selen techniczny zawierający min. 99,40 procent selenu powstaje w Hucie Miedzi Głogów. Po przetworzeniu wykorzystywany jest w przemyśle szklarskim czy do produkcji akumulatorów. Z kolei wolumen miedzi typowo zużywanej w elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wynosi od 3,1 do 4,8 t/MW. KGHM wydobył w 2019 roku w Polsce i za granicą ponad 700 tys. ton. tego pierwiastka.

Miedź to przede wszystkim surowiec strategiczny w neutralnej węglowo gospodarce obiegu zamkniętego. Blisko 50 procent miedzi wyprodukowanej w Unii Europejskiej pochodzi z recyklingu. Ponad 22 miliony ton miedzi jest niezbędne w latach 2020 – 2050 do zmiany gospodarki europejskiej na neutralną klimatycznie. Baza więc i potencjał, ab stać się beneficjentem rosnącego zapotrzebowania na te surowce i pierwiastki są. Co więcej, na Górnym Śląsku zgodnie z deklaracjami ma powstać zagłębie produkcji polskiej fotowoltaiki w postaci Przemysłowego Panelu PV. Ma to być fabryka komponentów fotowoltaicznych. KGHM może jej zapewnić zaplecze surowcowe.

Fabryka komponentów fotowoltaicznych może powstać na Górnym Śląsku

Warto także wspomnieć, że 25 największych europejskich firm z branży metalurgicznej utworzyło „Sojusz na rzecz surowców”. Chcą współpracować z instytucjami unijnymi przy rozwiązywaniu problemów regulacyjnych i finansowych oraz wspólnie inicjować nowe projekty. KGHM Polska Miedź jest jednym z liderów tej inicjatywy. Przekonuje, że jego złoża są gwarancją bezpieczeństwa surowcowego europejskiej transformacji energetycznej. Inicjatywa ma związek z unijnym programem polityki surowcowej przedstawionym niedawno.

KGHM mógłby wesprzeć sygnatariuszy listu PV

Na początku września został podpisany list intencyjny, mający na celu przybliżyć utworzenie umowy sektorowej branży fotowoltaicznej. Wśród sygnatariuszy zabrakło KGHM, który może być przecież dostawcą surowców i biorcą gotowych produktów projektu Przemysłowy Panel PV. Na korzyść takiego rozwiązania pozytywnie może działać tzw. renta geograficzna, a więc mała odległość od zakładów KGHM do miejsca, w którym miałaby powstać fabryka komponentów. KGHM mógłby być integratorem dostawców surowca do produkcji komponentów fotowoltaiki. Dlatego też warto rozważyć udział KGHM w takim projekcie. Korzyścią dla niego byłyby dostęp do tańszych produktów w formie komponentów i gotowych paneli.

Jest list intencyjny w sprawie umowy sektorowej dla fotowoltaiki

Projekty PV KGHM

Dlaczego KGHM chce w ogóle inwestować w fotowoltaikę? Zgodnie ze Strategią Grupy KGHM na lata 2019-2023 opublikowaną w 2018 roku chce on zwiększyć efektywność energetyczną poprzez inwestycje we własne moce wytwórcze, szczególnie nisko- i zeroemisyjne. Rozpoznaje również możliwości inwestycyjne przy projektach energetycznych, chociażby w obszarze fotowoltaiki. Strategia zakłada, że do końca 2030 roku 50 procent zapotrzebowania KGHM na energię elektryczną będzie pochodzić ze źródeł własnych oraz odnawialnych źródeł energii. KGHM Polska Miedź jest jednym z największych w Polsce odbiorców energii elektrycznej. Każdego roku zużywa jej ponad 2,5 TWh, ustępując pod tym względem jedynie Polskim Kolejom Państwowym.

KGHM buduje farmą fotowoltaiczną w technologii 4.0

Program rozwoju energetyki KGHM opiera się na głównie na fotowoltaice. Spółka ma 200 ha własnych gruntów na potrzeby projektów PV, z czego 160 ha w sąsiedztwie miejsc zużywających energię. Co ciekawe, w raportach rocznych wymienia ona także możliwość inwestycji w farmy wiatrowe na lądzie. Do tego jednak potrzebna byłaby nowelizacja ustawy odległościowej, aby odblokować możliwość przyznawania nowych pozwoleń lokalizacyjnych. KGHM zakłada także zawieranie umów PPA (korporacyjnych umów o sprzedaży energii). Pierwsza farma fotowoltaiczna już powstaje na zlecenie KGHM w okolicach Legnicy i Huty Miedzi Legnica, gdzie KGHM ZANAM rozpoczął na początku września budowę farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 3 MWp. Kolejna elektrownia fotowoltaiczna powstaje na terenie Oddziału Zakład Hydrotechniczny. Ma wytwarzać 5 400 MWh energii rocznie na potrzeby Zakładu Górniczego Lubin. Ostatni z tych projektów przewiduje budowę farmy przy Hucie Miedzi Głogów, która wytworzy 5500 MWh energii rocznie, a całość energii zostanie skonsumowana przez hutę.

Grafika KGHM

Projekty fotowoltaiczne KGHM. Grafika: KGHM

W pobliżu Huty Miedzi Głogów ma powstać do trzeciego kwartału 2021 roku farma wiatrowa o mocy 4 MW. Kolejne projekty to farmy PV Wierzba I o mocy 16 MWp2 na terenie plantacji wierzby. Kolejna ma stanąć także na tej samej plantacji. To projekt Wierzba II o mocy 50 MWp. Piąty z nich to farma Konrad o mocy 30MWp na terenie dawnej kopalni Konrad i wreszcie farma Piaskownia Obora o mocy 5 MWna terenie rekultywacyjnym piaskowni Obora. Powyższe projekty powinny działać do połowy 2022 roku.

Fotowoltaika to jednak nie jedyny obszar, który ma doprowadzić KGHM do realizacji 50 procent zapotrzebowania na energię z pomocą własnych OZE. Chodzi także o optymalizację i rozwój źródeł konwencjonalnych. KGHM zakłada wzrost produkcji energii elektrycznej z istniejących bloków gazowo-parowych, a także budowę lokalnych silników gazowych. Chce on poszukiwać opcji alternatywnych poprzez działalność badawczo-rozwojową. KGHM zakłada także wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów górniczych i hutniczych.