Von der Leyen apeluje do Polski o szybsze przejście na czystą energię

14 września 2022, 13:15 Alert

Szefowa Komisji Europejskiej (KE) wystosowała odpowiedź na przyjętą na Śląsku rezolucję energetyczną podpisaną 22 kwietnia bieżącego roku w Katowicach. – Zmniejszenie ogólnego popytu na paliwa kopalne musi nastąpić w sposób konsekwentny i przyszłościowy. Pakiet Europejskiego Zielonego Ładu i Fit for 55 prowadzi nas w tym kierunku, musimy jednak przyspieszyć przejście na czystą energię – czytamy w komunikacie.

Ursula von der Leyen. Fot. Twitter
Ursula von der Leyen. Fot. Twitter

Rezolucja Energetyczna 2022

Rezolucja Energetyczna 2022 została podpisana 22 kwietnia 2022 roku w Katowicach podczas konferencji Silesia 2030  zorganizowaną z inicjatywy europosła Grzegorza Tobiszowskiego. Wśród wymienionych w rezolucji postulatów było: szybkie uniezależnienie się od rosyjskiej ropy i gazu, reforma unijnego systemu handlu emisjami ETS oraz inwestowanie w technologie wykorzystania węgla jako paliwa przejściowego w transformacji. Wezwano do rewizji obecnej polityki klimatycznej UE w świetle budowania bezpieczeństwa energetycznego i stabilności unijnego rynku energii.

Odpowiedź Brukseli

Dokument trafił do najważniejszych unijnych instytucji. W środę biuro europosła Grzegorza Tobiszowskiego opublikowało skierowaną do parlamentarzysty odpowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. – Działania przewidziane w planie REPowerEU uwzględniają te ambicje poprzez oszczędzanie energii, dywersyfikację jej dostaw oraz przyspieszone wprowadzenie energii odnawialnej w celu zastąpienia paliw kopalnych w domach, przemyśle i energetyce. Rada Europejska poparła wspomniany plan i wezwała Radę do szybkiego przeanalizowania wniosków Komisji w celu realizacji założeń REPowerEU – pisze von der Leyen.

Jej zdaniem, zmniejszenie ogólnego popytu na paliwa kopalne musi nastąpić w sposób konsekwentny i przyszłościowy. Konieczne jest jednak przyspieszenie przejścia na czystą energię. By pomóc w zielonej transformacji, w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności KE może uruchomić środki i zapewnić państwom członkowskim wsparcie we wdrażaniu reform i inwestycji zgodnych z priorytetami UE, które są niezbędne, aby sprostać najistotniejszym wyzwaniom. W tym wyzwaniom związanym z osiągnięciem celów REPowerEU.

– Na wniosek komisji państwa członkowskie mogłyby przedkładać części poświęcone REPowerEU z ukierunkowanymi inwestycjami i reformami energetycznymi. Działania te byłyby finansowane częściowo ze źródeł krajowych, a częściowo ze środków unijnych, w tym z pozostałych pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) oraz przez większą elastyczność w przekazywaniu innych środków z budżetu UE do RRF – wyjaśniła szefowa KE

Propozycje przewodniczącej KE do przyspieszenia na czystą energię

Przewodnicząca podkreśliła, że w ramach projektu REPowerEU komisja proponuje, by to energia odnawialna była kluczowym elementem odpowiedzi UE na agresję Rosji wobec Ukrainy. Celem Brukseli jest podniesienie celu dotyczącego udziału energii odnawialnej do 2030 roku do poziomu 45 procent.

Europoseł Grzegorz Tobiszowski, który zainicjował powstanie rezolucji, podziękował szefowej KE za udzieloną odpowiedź oraz wyraził własną opinię na ten temat. –  Widać wyraźnie, że dla Komisji podstawowym celem jest obniżenie emisji. To moim zdaniem dzieje się kosztem gospodarki i naszego bezpieczeństwa energetycznego. Komisja uparcie dąży do dekarbonizacji, tymczasem wiele krajów w obliczu blackoutów uruchamiają odstawione elektrownie węglowe. To znaczne zmniejszenie roli energetyki konwencjonalnej dziś skutkuje niedoborami energii w wielu europejskich krajach – uważa Tobiszowski.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Gryczka

Szefowa KE chce ograniczeń zużycia energii. Polski rząd się sprzeciwia