Konfederacja Lewiatan: Strategia wodorowa nie zawiera pomysłu na zwiększenie produkcji

17 lutego 2021, 14:00 Energetyka

Konfederacja Lewiatan uważa, że rządzący nie mają pomysłu na zwiększenie produkcji wodoru. W strategii wodorowej zabrakło informacji o planowanych kosztach inwestycyjnych w poszczególnych latach, scenariuszach rozwoju. Zdaniem ekspertów, strategii brakuje oceny możliwości, szans, ryzyk i zagrożeń realizacji wskazanych celów.

Wodór. Źródło: flickr
Wodór. Źródło: flickr

Problemy i rozwiązania

Konfederacja Lewiatan wymienia wady, które jej zdaniem posiada polska strategia wodorowa:

– Obecnie w Polsce produkuje się rocznie ok. milion ton wodoru.
– W projekcie Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku nie ma przedstawionej w sposób przejrzysty ścieżki rozwoju wytwarzania wodoru i zwiększenia jego produkcji.
– Nie wiadomo na kim rząd chce oprzeć realizację najważniejszych celów, firmach państwowych, prywatnych czy różnych konsorcjach

Dorota Zawadzka-Stępniak zaznacza, że w strategii wodorowej zabrakło informacji o planowanych kosztach inwestycyjnych w poszczególnych latach. – Nie ma oceny możliwości, szans, ryzyk i zagrożeń realizacji wskazanych celów. Nie wiemy np. o ile dodatkowo ma wzrosnąć udział OZE w stosunku do scenariusza bez rozwoju wodoru, o ile dodatkowo mają spaść emisje CO2 itp. – mówi dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji, najważniejsze w dążeniu do neutralności klimatycznej jest poszukiwanie odnawialnych, zielonych źródeł pozyskiwania energii. Dokument kładzie nacisk na wykorzystanie wodoru niskoemisyjnego, jednak działania w kierunku rozwoju zeroemisyjnego wodoru są znikome – czytamy w artykule.

Lewiatan uważa, że należałoby także określić konkretne cele – poziomy uzyskiwania odnawialnego wodoru – na lata 2030 i 2040. – Stanowiłoby to podstawę do wprowadzenia konkretnych narzędzi wsparcia rozwoju zielonych technologii produkcji wodoru. Ponadto warto zastanowić się nad weryfikacją potencjału rozbudowy OZE w Polsce na potrzeby gospodarki wodorowej w perspektywie 2050 roku (szczególnie w kontekście zmian strukturalnych w polskim górnictwie) – zaznacza Konfederacja.

Konfederacja Lewiatan

Forum Energii: Projekt polskiej strategii wodorowej to przyczynek do dyskusji o całej gospodarce