Kurtyka: Polska poprze cel osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE do 2050 roku

15 czerwca 2020, 12:15 OZE

Minister klimatu Michał Kurtyka wypowiedział się w specjalnej sesji pytań i odpowiedzi Polityki Insight na temat celów transformacji energetycznej w Polsce i Unii Europejskiej oraz odniósł się do planu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku i Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

Minister Klimatu Michał Kurtyka. Fot. Ministerstwo Klimatu
Minister Klimatu Michał Kurtyka. Fot. Ministerstwo Klimatu

Polska popiera cel neutralności klimatycznej na poziomie unijnym

– Polska popiera osiągnięcie przez UE do 2050 roku neutralności klimatycznej. Pracujemy nad zeroemisyjną strategią transformacji polskiego sektora energetycznego. Przyjęcie przez Polskę celu neutralności klimatycznej do 2050 roku zależy od dostępności kapitału na transformację energetyczną oraz zapewnienia utrzymania konkurencyjności przemysłu i akceptacji społecznej – powiedział Michał Kurtyka.

– Polska jest na drodze zielonej transformacji. Uruchomiliśmy między innymi wart 9,8 mld zł program zielonych inwestycji. Wesprze on samorządy w transformacji ciepłownictwa, unowocześnieniu przemysłu i termomodernizacji budynków. W transformacji energetycznej Polski gaz powinien być paliwem przejściowym, a docelowo regulacyjnym, wspierającym działanie instalacji OZE, przede wszystkim morskich farm wiatrowych. W kontekście transformacji energetycznej i rozwoju OZE kluczowym wyzwaniem jest zapewnienie stabilności systemu energetycznego. Spośród wszystkich typów instalacji OZE farmy wiatrowe na morzu w największym stopniu to gwarantują. Jako Ministerstwo Klimatu chcemy, by uchwalenie przez parlament tzw. specustawy offshore’owej nastąpiło do końca roku – powiedział minister klimatu.

– Potężnym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym. Chcemy to osiągnąć poprzez: rozbudowę i cyfryzację sieci, integrację różnych źródeł wytwarzana energii oraz uwolnienie potencjału inwestycyjnego – podkreślił.

– Finansowanie transformacji wymaga relokacji aktywów energetycznych. Bez tego spółki będą miały trudności z pozyskiwaniem funduszy na zielone inwestycje. Musimy też na nowo określić rolę elektrowni węglowych w systemie energetycznym. Chcemy, aby ostateczna wersja Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku ujrzała światło dzienne w tym roku. Trwająca pandemia może jednak wymusić zmianę niektórych jej założeń

Opracował Michał Perzyński

Kurtyka: Polska nie może w pełni odpowiedzialnie zadeklarować celu neutralności klimatycznej