MPiT przeznaczy część środków ze sprzedaży uprawnień do emisji na rekompensaty dla przemysłu

29 października 2018, 10:15 Alert
energia kabel pylon energetyka

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przeznaczy część przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji na rekompensaty przemysłowi energochłonnemu – podano w wykazie prac legislacyjnych. Rekompensaty obejmą ok. 300 podmiotów. W zeszłym tygodniu pisaliśmy o tym na BiznesAlert.pl.

„Prawo Unii Europejskiej pozwala przeznaczyć część środków, uzyskanych przez państwa członkowskie w związku ze sprzedażą uprawnień do emisji, na rekompensaty dla przemysłu. Celem takiego systemu jest zrekompensowanie kosztów ponoszonych przez przemysły energochłonne, wynikających z uwzględnienia w cenie energii faktu zakupu uprawnień do emisji przez przedsiębiorstwa energetyczne. Rekompensaty mają na celu ograniczenie wpływu przenoszenia kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zakupionych przez producentów energii na jej odbiorców” – napisano.

Jak podano, celem projektowanej ustawy jest coroczne przyznawanie rekompensat przemysłom energochłonnym (ok. 300 podmiotów) ze względu na wzrost cen energii, wynikający z rosnących kosztów uprawnień do emisji. „Środki finansowe przeznaczone na wypłatę rekompensat za dany rok kalendarzowy stanowią nie więcej niż 25 proc. przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji w drodze aukcji w roku poprzedzającym rok, za który przyznawane są rekompensaty. W przypadku, gdy wartość wniosków o rekompensaty przewyższa pulę dostępnych środków, kwota rekompensaty pomniejszana jest proporcjonalnie dla wszystkich instalacji uprawnionych do rekompensat” – napisano.

Polska w tym roku planuje sprzedać nieco ponad 78 mln jednostek EUA. Na przeprowadzanych w tym roku aukcjach nasz kraj sprzedał już prawie 67,4 mln uprawnień za łączną kwotę ponad 1 mld euro. Na ostatniej aukcji w dniu 24 października 2018 roku sprzedano uprawnienia warte 67 747 700 euro.

CIRE.pl/Polska Agencja Prasowa/BiznesAlert.pl

Jakóbik: Rekompensaty cen energii. To może się udać