Gibała: Norwegia i Niemcy badają wodorociągi oraz rury na dwutlenek węgla

25 września 2023, 07:25 Energetyka

– Norwegia i Niemcy kontynuują swoją współpracę w dziedzinie technologii wodorowej i transportu dwutlenku węgla (CO2), podejmując kolejny istotny krok. W komunikacie prasowym z dnia 8 września 2023 roku ogłoszono, że oba kraje zgodziły się utworzyć wspólną grupę roboczą, która będzie monitorować trwające badania wykonalności, dotyczące możliwości transportu wodoru i CO2 między Niemcami a Norwegią – pisze Mateusz Gibała, współpracownik BiznesAlert.pl.

Potencjalne szlaki przesyłu wodoru w Europie. Grafika: Hydrogen Europe
Potencjalne szlaki przesyłu wodoru w Europie. Grafika: Hydrogen Europe

Głównym celem Norwegii i Niemiec jest zapewnienie na dużą skalę dostaw wodoru z Norwegii do Niemiec do roku 2030, przy jednoczesnym rozwijaniu niezbędnej infrastruktury. Przyjmując systematyczne podejście krok po kroku, planują dokładnie ocenić techniczną i ekonomiczną wykonalność tych ambitnych rozwiązań.

– Od stycznia pracujemy nad tą wspólną inicjatywą, która ma na celu tworzenie nowych zielonych gałęzi przemysłu, tworzenie miejsc pracy oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnym promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Kontynuacja naszych działań poprzez utworzenie wspólnej grupy roboczej to ważny krok naprzód. Wspólne wysiłki są najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia naszych wspólnych celów, czyli zielonej industrializacji i redukcji emisji – powiedział Jan Christian Vestre, minister handlu i przemysłu.

Wspólne studium wykonalności, które prowadzi przemysł, dokładnie analizuje techniczną i ekonomiczną wykonalność rozwiązań związanych z dostawami wodoru na dużą skalę, głównie poprzez budowę rozległej sieci rurociągów. Dodatkowo, studium uwzględnia rozwiązania związane z transportem CO2 z Norwegii do Niemiec. Badanie wykonalności jest prowadzone we współpracy z firmami Gassco i dena (Deutsche Energie-Agentur) w imieniu przemysłu oraz obejmuje szerokie grono partnerów przemysłowych. Wspólna inicjatywa Norwegii i Niemiec podkreśla ich zobowiązanie do rozwijania zrównoważonych rozwiązań energetycznych, redukcji emisji dwutlenku węgla i promowania wzrostu gospodarczego poprzez proekologiczne praktyki. Podkreśla także znaczenie międzynarodowej współpracy w radzeniu sobie z globalnymi wyzwaniami zmian klimatycznych oraz dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości.

– Norwegia jest zdeterminowana aktywnie przyczynić się do rozwoju rynku wodoru zarówno w Niemczech, jak i w Unii Europejskiej. Kolejne kroki w procesie dojrzewania łańcucha wartości powinny skupiać się na nawiązaniu długoterminowych porozumień rynkowych między podmiotami przemysłowymi, które umożliwią zapewnienie odpowiedniej podaży i popytu – powiedział minister ropy naftowej i energii Terje Aasland.

Oba kraje zdają sobie sprawę, że stworzenie opłacalnych łańcuchów wartości i efektywnego europejskiego rynku wodoru to wyzwania, zarówno dla producentów, jak i odbiorców. W związku z tym, utworzą grupę roboczą, która będzie monitorować postępy w badaniach wykonalności, aby skonfrontować się z tymi wyzwaniami i przyspieszyć rozwój niezbędnych ram, których celem będzie uruchomienie niezbędnej infrastruktury wodorowej do roku 2030. Grupa będzie analizować różne aspekty różnych alternatyw, w tym potencjalne synergiczne efekty między różnymi projektami na Morzu Północnym; identyfikować bariery i przedstawiać zalecenia dotyczące ich przezwyciężenia. Perspektywy długoterminowe inwestycji i prac nad rozwojem infrastruktury wodorowej między Norwegią a Niemcami są niezwykle obiecujące i wpisują się w szerszy kontekst przyszłości energetyki i gospodarki obu krajów. Rozwijając infrastrukturę wodorową, obie strony przyczyniają się do kształtowania zrównoważonej energetyki, dekarbonizacji gospodarki i osiągnięcia celów klimatycznych na długą metę.

To nie tylko nowe źródło przychodów i tworzenia miejsc pracy, ale także szansa na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii oraz rozwinięcie eksportu wodoru, co może wpłynąć na bilans handlowy obu krajów. Jednocześnie, długoterminowe perspektywy obejmują konieczność stałych inwestycji w badania i rozwój technologii wodorowych oraz adaptację do zmieniającego się klimatu. To strategiczny krok, który będzie miał trwały wpływ na przyszłość energetyki, gospodarki i międzynarodowej współpracy.

Orlen szykuje giganta wydobywczego i hit na szelfie norweskim na wrzesień