Drugi dzień debat o strategiach dla energetyki na OSE 2021 (NA ŻYWO)

22 czerwca 2021, 09:40 Energetyka

Witamy w relacji na żywo z Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 2021. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

OSE 2021. Fot. BiznesAlert.pl.
OSE 2021. Fot. BiznesAlert.pl.

Drugi dzień OSE 2021

14:29

– Kierunek przesyłu energii elektrycznej zmienia nam się diametralnie, wcześniej było to z południa na północ, teraz będzie to z północy na południe. Dzisiaj rozmawiamy o wolumenie mocy przyłączeniowej na poziomie 8,4 GW z morskich farm wiatrowych. PSE prowadzą bardzo poważny proces inwestycyjny. Nakłady inwestycyjne pod względem morskich farm wiatrowych dla samego PSE to 1,5 mld złotych, a dla woj. pomorskiego to 4,5 mld złotych – mówił dyrektor ds. operacyjnych w centralnej jednostce inwestycyjnej PSE Tomasz Jakubowski.

13:28

– W ostatnich miesiącach na rynku offshore widzimy, że polskie firmy urealniają swoje ambicje. Patrząc na to, jak skomplikowany jest to biznes i na budżet, jest to model rynku, na który polskie firmy nie od razu są w stanie przenieść swoje doświadczenia. Zakładam, że polskie firmy, które wchodzą do projektów, traktują to poważnie i wchodzą na ten rynek na stałe. W naszym odczuciu ten rynek nie jest jeszcze nasycony – powiedziała prezes zarządu Baltic Power Anna Moskwa.

12:22

– Z dokumentów MAP wynika, jaka ma w przyszłości być rola GiEK. GiEK ma być integratorem aktywów węglowych wydzielanych ze spółek energetycznych. Jednak obserwując rynek energetyczny w Polsce, poczyniliśmy pewne przygotowania. Podjęliśmy decyzję o budowie bloków gazowych. W tej chwili realizujemy dwa duże bloki w ZE Dolna Odra. Jeśli myślimy o gazie jako o technologii przejściowej, te bloki już powinny się budować – podkreślił dyrektor departamentu inwestycji PGE, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Mariusz Konieczny.

12:19

– Jak każdy OSD, również Enea Operator funkcjonuje w pewnym dualiźmie. Po pierwsze, mamy tradycyjne obowiązki nałożone przez ustawodawcę dotyczące zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Po drugie, mamy wyzwania związane z OZE. Funkcjonujące w naszej sieci mikroinstalacje stanowią zaledwie 1/4 naszej ogólnej mocy przyłączeniowej. Obecnie sieć dystrybucyjna nie jest przygotowana do takiej rewolucji, bo była to sieć jednokierunkowa, która przekazywała prąd od wytwórcy do odbiorcy – zauważył wiceprezes zarządu ds. innowacji i logistyki, Enea Operator prof. US dr hab. Wojciech Drożdż.

12:10

– Plany rozwoju zostawiają operatorom swobodę w zakresie realizowania inwestycji i priorytetów. Dużo zależy od tego, jak środki są wykorzystywane. Aby inwestycje realizowały politykę państwa, zaproponowaliśmy rozwiązania, by bardziej nagradzać inwestycje te, które przyczyniają się do spełniania realizowania jego celów – uważa dyrektor departamentu rynków energii elektrycznej i ciepła, urząd regulacji energetyki Adam Dobrowolski.

12:05

– Nowela ustawy prawo energetyczne wprowadziła szczegółowy harmonogram wymiany liczników, do tego przygotowywali się operatorzy, którzy będą musieli to zrealizować do końca 2028 roku. To samo realizujemy i wdrażamy w PGE Dystrybucja. Zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie rosło. PEP2040 potwierdza ten trend. Pewne trendy są nieuniknione – powiedział członek zarządu PGE Dystrybucja Grzegorz Dolecki.

11:45

– Tauron Nowe Technologie, oprócz utrzymania sprzętu oświetleniowego, zajmuje się również budową farm fotowoltaicznych. Zbieramy informacje z rynku prosumenckiego, staramy się wyciągać z tego wnioski. Szybki rozwój wymaga rozwoju sieci niskich i średnich napięć. Bez poważnych inwestycji sieć może uniemożliwić osiągnięcie neutralności klimatycznej. Konieczna jest przebudowa napowietrznych sieci średniego napięcia na linie kablowe – uważa prezes zarządu Tauron Nowe Technologie Artur Warzocha.

10:13

– Biznes zrównoważony uwzględnia nie tylko chęć zysku za wszelką cenę, ale również to, w jakich okolicznościach i z kim to robimy, w którym miejscu i jak daleko patrzymy w przyszłość. Jest to biznes, który rozwija się innowacyjnie, ale również wspiera społeczeństwo, myśli o środowisku i nowym pokoleniu i edukacji – powiedział wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych Grupy Lotos Jarosław Wittstock.

9:45

Witamy w relacji na żywo w drugim dniu Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego. Transmisję na YouTube można znaleźć tutaj, szczegółowa agenda dostępna jest tutaj. Pierwszy panel rozpoczyna się o 10:00.

Pierwszy dzień OSE 2021

17:43

Zakończył się panel dyskusyjny na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym, i był to ostatni panel przewidziany na dzisiaj. Zapraszamy na ciąg dalszy relacji z OSE 2021 już jutro o godzinie 10:00, a link do transmisji na YouTube i szczegółowej agendy konferencji znajdą Państwo na początku naszej relacji. Do jutra!

17:17

– My w ciepłownictwie opieramy się na założeniu, że do roku 2030 będziemy posiadali 70 procent źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Musimy też poprawić efektywność wytwarzania i wykorzystania. To implikuje nasze działania. Już za kilka miesięcy znów będziemy musieli realizować nasze podstawowe działanie. My musimy myśleć o dzisiaj i jutrze. Na dziś sprawdzone technologie to gaz i biomasa. Kwestia wykorzystania energii słonecznej i magazynów ciepła rodzi problemy, że większość instalacji w budynkach ogrzewanych z sieci przystosowane są do wyższych temperatur. Akumulatory ciepła działają na niższych temperaturach. Obecnie gaz odpowiada za 25 procent generacji ciepła. Jest to paliwo, które będzie podstawą w transformacji. Takie tempo zmian cen uprawnień utrudnia podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych. 50 euro za tonę emisji pochodzącą ze spalania gazu to mniej więcej to samo co węgiel plus 25 euro za tonę. Gaz dziś znajduje się w sytuacji jak węgiel rok temu. My szukamy nowych technologii, ale np. wodór to nie jest technologia, która można implementować już dziś. Chcemy wykorzystywać odpady do generacji energii cieplnej, ale tutaj pojawia się znów wyzwanie regulacyjne – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes PGE Energia Ciepła.

– Jako środowiska związane z kogeneracją zgłaszaliśmy zarówno do MKiŚ jak i URE pewne rozwiązania ułatwiające funkcjonowania firm ciepłowniczych. Obecnie trwa rewolucja, ciepłownictwo będzie wyglądało inaczej niż dziś. Musimy móc konkurować z firmami, które są poza systemem ETS. Drugą rzeczą jest odrębne taryfikowanie źródeł szczytowych. W ramach jednego podmiotu, funkcjonują m.in. kotły wodne, pełniące charakter roli szczytowych. Ich eksploatacja jest stosunkowo wysoka, i tu powinien obowiązywać inny sposób taryfikowania – dodał.

16:55

– Nasza branża to nie tylko biznes, ale również pewna misja. Tu zbiega się kilka elementów, jesteśmy dobrze przygotowani do działania do lat 30. U nas przejście ze źródeł węglowych odbędzie się na koogeneracyjne źródła wytwórcze opalane gazem. Aby efektywnie je wykorzystać, budujemy duże jednostki. Udział kogeneracji ma wzrosnąć od 15 do 17 procent w skali kraju. My jako PGNiG Termika budujemy również magazyny ciepła, które podnoszą efektywność takich elektrociepłowni. Pracujemy również nad wykorzystaniem ciepła odpadowego. Co do biomasy, nasz potencjał jest ograniczony pod względem dostępności surowca. Zwłaszcza, że UE chce wprowadzić ograniczenia w stosunku do jego transportu na duże odległości. Liczymy na wzrost poziomu technologicznego, m.in poprzez pompy ciepła. W miastach średniej wielkości myślimy o magazynach ciepła, ale przy rozwiązaniu pewnych problemów i przepisów. Kilka lat temu budowa kotła węglowego była łatwiejsza niż dziś takiego samego kotła opalanego gazem – powiedział Janusz Głowacki, członek zarządu PGNiG Termika. – W wielu miejscach na świecie testuje się wykorzystanie małych reaktorów jądrowych w celach ciepłowniczych. I myślę, że to pewna przyszłość dla nas – dodał.

– My jako PGNiG Termika musimy funkcjonować m.in. w realiach zakupu gazu i tutaj w czasie pandemii regulator uelastycznił sposób taryfowania. W tym zakresie obecna sytuacja mocno się poprawiła. PEP2040 przewiduje rozbudowę sieci ciepłowniczych. Do roku 2030 roku do sieci ma być podłączonych ponad 70 procent użytkowników. My spotykamy się z problemami np. przejścia z siecią przez prywatne posesje. Jeżeli takie kwestie nie zostaną rozwiązan,e to będzie to problem, aby spełnić wyznaczniki ze strategii – powiedział Głowacki.

15:57

– 2020 rok był dla Polskiej Spółki Gazownictwa rokiem rekordowym – miała miejsce rekordowa liczba zrealizowanych przyłączy do klientów indywidualnych i zawodowych i rekordowy wolumen dystrybuowanego gazu. Zeszły rok pokazał nam również, że gdy przychodzi prawdziwa zima z niskimi temperaturami, to w wielu miejscach zaczynamy mieć kłopoty – były miejsca, które musieliśmy awaryjnie dosilać gazem korzystając ze stacji regazyfikacji. Pozwoliło to nam ostrożnie planować optykę rozwoju gazyfikacji wyspowej, bo trzeba sobie uświadomić, że jeśli przyjdą większe mrozy i zużycie gazu będzie rosło, to gazyfikacja wyspowa może dawać złudne poczucie bezpieczeństwa i musimy ją mądrze planować – mówił członek zarządu ds. operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa Jakub Kowalski.

Pełną wypowiedź członka zarządu PSG Jakuba Kowalskiego znajdą Państwo w osobnym materiale BiznesAlert.pl poniżej:

Kowalski: 2020 rok był rekordowy dla Polskiej Spółki Gazownictwa

15:39

– Rynek mocy jest nowym elementem na rynku energii, a pamiętamy ile energii kosztowało polskie władze to, żeby Komisja Europejska zgodziła się na mechanizm pomocy publicznej. W latach 2017-2018 z analiz PSE wynikało, że załamanie się bilansu mocy w KSE miało nastąpić w latach 2020-2021, gdyby ten instrument nie został wprowadzony. Jest jedna rzecz, która daje pewną niepewność – skarga spółki Tempus, która podważa zasady funkcjonowania procesu notyfikacyjnego, a tego efektem miałoby być doprowadzenie do unieważnienia tego instrumentu. Rynek brytyjski, gdzie jako pierwszy zafunkcjonował rynek mocy, jest w postępowaniu przed TSUE, zostało wydane orzeczenie pierwszej instancji, które zakwestionowało legalność udzielonego przez KE instrumentu. Jest światełko w tunelu, ponieważ 3 czerwca tego roku rzecznik generalny TSUE przedstawił swoją opinię w sprawie zaskarżenia przez Tempus decyzji KE zatwierdzającej brytyjski rynek mocy w postępowaniu administracyjnym, i w oparciu o przedstawioną rekomendację, rzecznik TSUE rekomenduje uchylenie wyroku sądu UE pierwszej instancji oraz oddalenia skargi Tempus, co jest dobrą prognozą na przyszłość, bo przychody z rynku mocy nie będą zamorzone jeszcze w tym roku w zakresie rynku polskiego. Dla nas to bardzo ważna sprawa, bo samo wprowadzenie rynku mocy obarczone było ryzykiem, czy dostawcy dostaną wypłaty, czy unijny sąd w ramach środku zaradczego nakaże zawiesić – podkreślił prezes zarządu Enea Trading Jan Chlebowicz.

15:12

– W sektorze energii elektrycznej i gazu dzieje się ostatnio bardzo dużo. Po wielu latach przyjęte zostało nowe prawo energetyczne. Jest to krok milowy we wdrażaniu rozwiązań ukierunkowanych na prosumentów i energetykę rozproszoną. Został wprowadzony obowiązek instalacji czytników zdalnego odczytu. Jest to bez wątpienia sukces, a teraz przed nami jest cały etap prac wdrożeniowych. Jesteśmy na wielkim placu budowy w energetyce, co wynika nie tylko z polskiego prawodawstwa, ale i europejskiego. W ciągu ostatniego roku uruchomiliśmy możliwość handlu w trybie rynku dnia bieżącego na połączeniach transgranicznych, ostatnio uruchomiono także na połączeniach synchronicznych tzw. market coupling. To praktyczny wymiar rozwiązań europejskich. Wdrożyliśmy wreszcie rynek mocy, który funkcjonuje, prowadzone są w tej chwili rozliczenia. Również rynek gazu jest wielkim placem budowy ze względu na wielki projekt dywersyfikacji źródeł dostaw, przede wszystkim chodzi o rozbudowę infrastruktury przesyłowej, która integruje rynek polski z rynkami państw sąsiednich. Są też ogromne wyzwania, które stoją przed rozwojem sieci dystrybucyjnej, by wyeliminować tzw. niską emisję z gospodarstw domowych. Rynek paliw płynnych jest stabilny i tutaj dużo zostało zrobione od wprowadzenia pakietu paliwowego. Dzisiaj w obszarach regulowanych pakietem paliwowym mamy poprawnie działający rynek – powiedział prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin.

14:51

– W strategii Lotosu do 2022 roku wodór ma bardzo istotną rolę. Zamierzamy wykorzystać nasz potencjał w pracy nad technologiami wodorowymi, by był to nasz wkład w koncern multienergetyczny. Zakładamy, że produkcja i dystrybucja zielonego wodoru będzie przeznaczona dla transportu ciężkiego, kolei i statków. Chcemy, by w Gdańsku w ramach kompleksu rafineryjnego powstało centrum produkcji i dystrybucji. Realizujemy kilka projektów współfinansowany ze środków UE, w tym GreenH2, mam nadzieję, że pozyskamy na to środki i powstanie 100 MW elektrolizerów. Lotos chce wykorzystać w ramach koncernu multienergetycznego to, że po zakończeniu projektu EFRA rafineria w Gdańsku będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie. Chcemy wspólnie z Orlenem i PGNiG budować wspólny łańcuch wartości. Po raz pierwszy mamy okazję zbudować świetnie funkcjonującą firmę procesową, a biometan będzie przerabiany w Gdańsku – zaznaczył wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji w Grupie Lotos Jarosław Wróbel.

14:31

– Nie ulega wątpliwości, że pierwszy element transformacji energetycznej, który się dokonał, jest ewidentnym sukcesem – chodzi o zaangażowanie obywateli w energetykę prosumencką. Przez ostatnie kilka lat zmieniła się rola operatora sieci dystrybucyjnej i odbiorcy. Dotychczas prąd płynął w jedną stronę, w tej chwili energia będzie płynąć też w drugą stronę. Cieszę się, że legislacyjnie żyć zaczyna temat magazynów energii. Należałoby wyposażyć prosumentów w małe magazyny. Dobrze byłoby, gdyby programy przewidywały ich montaż. Problemem jest brak edukacji prosumentów, ponieważ niekiedy instalacje te są często przewymiarowane, produkują one mniej energii niż by mogły – powiedział wiceprezes zarządu ds. infrastruktury sieciowej, PGE Dystrybucja Jan Frania.

14:23

– Rok 2050 jako data osiągnięcia neutralności klimatycznej wydaje się dość odległy, ale działania muszą być podejmowane już dzisiaj. My jako firma energetyczna mamy szczęście, bo aktywa węglowe kończą u nas działalność i zostajemy na gazie. Przy tak wysokich cenach uprawnień do emisji, będziemy chcieli wychwytywać CO2. Opracowywany jest jeden projekt, CO2 można by było przechowywać w złożach. Przy tanim wodorze z OZE, z CO2 moglibyśmy przetwarzać węglowodory. Na świecie jest tendencja, by przechodzić na paliwa syntetyczne. Prawdopodobnie w tym roku skorygujemy naszą strategię, a postęp na świecie jest tak szybki, że nie możemy się przywiązywać do tego, co było widać trzy lata temu. Jeżeli firmy zachodnie już teraz odstępują od pewnych rzeczy, które wcześniej wydawały się nowoczesne, my też musimy iść do przodu – zauważył członek zarządu PKN Orlen Józef Węgrecki.

13:58

– Dzisiaj nie zadajemy sobie pytania czy transformacja energetyczna jest konieczna, tylko jak szybko powinna następować. Unijny Zielony Ład i ceny uprawnień do emisji CO2 to czynniki, które zmuszają nas do przyspieszania przemian w polskiej energetyce. Przez wiele lat tym, co budowało Tauron, była energetyka konwencjonalna, która jeszcze długo będzie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne. Tempo transformacji wyznaczają trzy główne aspekty: kwestie rozwoju firm, bezpieczeństwo energetyczne kraju i sprawiedliwa transformacja i bezpieczeństwo dla tysięcy pracowników, którzy większość życia przepracowali w energetyce. Nie mogą oni być ofiarami transformacji. Tauron pracuje nad aktualizacją strategii Zielonego Zwrotu. Polegać to będzie na zdynamizowaniu przejścia na OZE. W przeciwnym wypadku polskie koncerny energetyczne stracą szansę, by dołączyć do nowego systemu energetycznego. Uważamy, że bez zastosowania gazu jako paliwa przejściowego transformacja może się nie udać. Dzisiaj największym ryzykiem dla uzupełniania stabilnych mocy wytwórczych jest niepewność regulacyjna, polityki complience instytucji finansujących, które wprost wykluczają finansowanie aktywów opartych na gazie, a my musimy zapewnić klientom produkt w cenie, która będzie dla nich akceptowana. Musimy znaleźć taką kombinację, by klient był zadowolony, system był bezpieczny, pracownicy doczekali emerytury, a koncerny mogły odegrać ważną rolę w polskiej transformacji – podkreślił prezes zarządu Tauron Polska Energia Paweł Strączyński.

13:31

– Ważne, żeby zapewnić stabilność polskiego systemu elektroenergetycznego i zachować jego elastyczność, ale w pewnych granicach. Stąd pojawił się projekt nowelizacji ustawy prawo energetyczne i prawo o odnawialnych źródłach energii, które wyznacza nowe warunki rozliczeń dla prosumentów. Osiągnęliśmy wielki sukces, jeśli chodzi o rynek prosumencki, rok do roku mamy najwyższe przyrosty w UE. Polska gospodarka przeżywa boom inwestycyjny w zakresie mikroinstalacji na dachach domów. Nie wiemy jaki ostateczny kształt będzie miała ta regulacja, wszystkie uwagi przyjmujemy bardzo poważnie. Implementujemy dyrektywę rynkową z 2019 roku, która nakłada obowiązek rozdzielenia rozliczeń energii wytworzonej i wprowadzonej do sieci z energią pobraną – powiedział wiceminister w ministerstwie klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Całość wypowiedzi wiceministra Zyski na temat roli OZE w polskim miksie energetycznym znajdą Państwo w poniższym materiale:

Zyska: Chcemy, by w Polsce był milion prosumentów

13:25

– Staramy się nie określać, ile to będzie kosztowało, ale rząd wielkości po polskiej stronie, a chcemy zachować przynajmniej 51 procent w tym projekcie, to znaczy ok. 70-80 mld zł w perspektywie 20 lat – powiedział Naimski w kontekście budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

12:57

– Zielona transformacja jest jednym z filarów Krajowego Planu Odbudowy. Polska dąży do znaczącego ograniczenia emisyjności gospodarki, wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach KPO planowane działania związane są z polepszeniem jakości powietrza, ważne będzie poprawienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych – powiedziała sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

12:52

– W ministerstwie klimatu i środowiska przygotowaliśmy projekt polskiej strategii wodorowej. Zakłada ona rozwój technologii przede wszystkim w trzech obszarach: na początku transport, przede wszystkim towarowy. Musimy zastąpić napęd konwencjonalny LNG lub wodorem. Do tego dochodzi transport morski i lotniczy. Pracujemy nad Podkarpacką Doliną Wodorową. Docelowo największe zastosowanie wodoru będzie w przemyśle. Jesteśmy dużym producentem tzw. szarego wodoru, potem będzie to wodór zielony – zakłada wiceminister w ministerstwie klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

12:46

– W strategii przyjętej przez rząd podany jest koszt transformacji w perspektywie 20 lat. Jest to około 330 mld złotych, jeśli chodzi o sektor elektroenergetyki. Jeśli dodać do tego sektor paliwowy, jest to duże kilkaset miliardów złotych. Mamy w tej chwili szacunki, bo w perspektywie 20-30 lat trudno o precyzyjne wyliczenia. Powinniśmy się raczej skupiać na mechanizmach finansowania transformacji – powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Naimski: Produkcja energii stabilnej musi być zapewniona. Gaz i atom mogą w tym pomóc

12:42 

– Jeśli transformacja za bardzo dotknie obywateli i przemysł, nie będziemy konkurencyjni. Musimy robić to tak, żeby nie odbiło się to na kieszeniach. W trosce o klimat zdecydowaliśmy się o stworzenie podwójnej energetyki: odnawialnej i takiej, która będzie pracować stale. W ramach UE uznaliśmy, że jesteśmy bogatsi od innych i stać nas na to. Jako minister energii uznałem, że energia elektryczna dla obywateli nie może drożeć, z czasem wprowadziliśmy też rekompensaty dla przemysłu. Nie można tego jednak utrzymywać w nieskończoność – uważa przewodniczący rady doradców politycznych Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Tchórzewski.

12:32

– Transformacja energetyczna to nie tylko wyraz troski o naturę, ale być może również nowe wyzwanie geostrategiczne na świecie. Polacy są znani z tego, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach potrafią się odnaleźć i z nich wyjść. Trudno nas porównywać z krajami skandynawskimi, które są bliskie mety, a my dopiero startujemy, wyzwania są gigantyczne. Najostrożniejsi w formułowaniu optymistycznych wizji są ci, którzy muszą znaleźć pieniądze na transformację. Pieniądze z UE są niewystarczające, mówi się, że będzie nas to kosztować około biliona złotych. Podejmujemy wyzwania z wyprzedzeniem. Jeszcze kilkanaście lat temu nie wyobrażaliśmy sobie, że aspekt energetyki w PKN Orlen będzie tak istotny. Dzisiaj kto ma energię, ten ma władzę. Polski rząd robi ogromny wysiłek, dobra współpraca administracji z dużymi koncernami to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego. W PKN Orlen przewidujemy, że wydamy na transformację 140 mld złotych. Chcemy rozwijać odnogę wodorową. Gaz jeszcze przez lata będzie istotnym źródłem energii – powiedział członek zarządu ds. finansowych PKN Orlen Jan Szewczak.

12:21

– Europejski Zielony Ład to dla nas bardzo ważny dokument. To nasza szansa i odpowiedzialność, by realizować europejskie cele. Wykorzystajmy tę szansę, współpracujmy i zawiążmy silne partnerstwa w tym zakresie. Nasza transformacja będzie nieco inna, co nie oznacza, że nie będzie trudna. Musimy pracować nad emisjami w sektorach, które są wrażliwe politycznie, np. w transporcie. Przeszliśmy długą drogę w elektryfikacji sektora prywatnego, musimy też skupić się na transporcie morskim i powietrznym. Teraz przechodzimy przez proces elektryfikacji naszej floty. Dostarczamy gaz do Polski i innych krajów UE, w dalszej perspektywie udział paliw kopalnych będzie się zmniejszać – zapowiedział ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Anders H. Eide.

12:11

– Niemcy chcą osiągnąć neutralność klimatyczną do 2045 roku, a do 2030 roku zmniejszyć emisje CO2 o 60 procent w porównaniu z 1990 rokiem. Odejście od węgla kamiennego i brunatnego zostało określone w przepisach. Niemieckie społeczeństwo jest bardzo wrażliwe na energetykę jądrową, zdecydowaliśmy się na odejście od niej, obecnie stanowi ona 11 procent naszego miksu. Rozwijamy energetykę odnawialną, szczególnie wiatrową, na lądzie i na morzu. W ostatnich 20 lat udział OZE wzrósł sześciokrotnie, obecnie stanowią one 44 procent naszego miksu i po raz pierwszy udział ten jest wyższy od źródeł opartych na paliwach kopalnych. W przyszłości oprzemy się również na gazie – mówił ambasador Republiki Federalnej Niemiec dr Arndt Freytag von Loringhoven.

12:04

– Polska i Dania razem zdecydowały się na drogę ku neutralności klimatycznej. Jeszcze 40 lat temu byliśmy w całości uzależnieni od paliw kopalnych. W 2050 roku chcemy opierać się w całości na OZE. Nie produkujemy energii z węgla, ale mamy ropę naftową, ale zapadły decyzje polityczne o ograniczeniu tej produkcji. Jesteśmy zaawansowani, jeśli chodzi o przejście na zieloną energię. 45 procent naszej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru – poinformował ambasador Królestwa Danii w Polsce Ole Toft.

12:00

– Finlandia ma zróżnicowany miks energetyczny. Mamy znaczące źródła biomasy, które stanowią 20 procent miksu, energia wiatrowa to 17 procent, węgiel około 6 procent. Energia jądrowa to około 30 procent, 20 procent to energetyka wodna. Importujemy również energię ze Szwecji i z Rosji, ale import z Rosji maleje. Inwestujemy w energetykę wiatrową, ale Morze Bałtyckie w naszym regionie zamarza – powiedział ambasador Republiki Finlandii w Polsce Juha Ottman.

11:49

– Szwecja jest w pełni zaangażowana w cele klimatyczne UE, obraliśmy też szereg celów indywidualnych, przed 2045 rokiem będziemy mieli 100 procent produkcji energii ze źródeł niskoemisyjnych. Naszym celem jest utrzymanie ciągłości dostaw i zachowanie konkurencyjności gospodarki. Obecnie 75 procent naszej energii pochodzi z elektrowni wodnych i jądrowych. Do tego 17 procent energii pochodzi z wiatru. Wyzwaniem jest to, jak poradzimy sobie w sektorze transportu, ponieważ jest on oparty na spalaniu paliw kopalnych – zauważył ambasador Królestwa Szwecji w Polsce Stefan Gullgren.

11:30

– Polska będzie największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w UE, otrzyma 3,5 mld euro. Dodatkowo środki te będą powiększone o dobrowolne transfery, które zostaną dokonane przez Polskę ze środków Polityki Spójności, czyli z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Te transfery będą wynosić około 550 mln euro w cenach bieżących. Warunkiem dostępu do środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest zatwierdzenie przez KE Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji przygotowywany przez państwo członkowskie, z odpowiednim wkładem władz lokalnych i regionalnych. W Polsce jest sześć regionów, które już przygotowują się do takiej transformacji: województwo śląskie, dolnośląskie, łódzkie, wielkopolskie, lubelskie i małopolskie. Zostały one wpisane jako beneficjenci Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w projekcie umowy partnerstwa na lata 2021-2027. Jest to dokument, który pokazuje, w jakich kierunkach będą inwestowane środki – powiedziała sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

11:25

– Produkcja energii stabilnej musi być zapewniona. Są dwie możliwości. To energetyka gazowa i energetyka jądrowa. Planujemy zbudować kilka bloków energetycznych opartych na gazie. To jest konieczność, ponieważ będziemy odstawiali bloki węglowe, ale będziemy je odstawiać w takim tempie, w zależności od zaawansowania budowy bloków gazowych. W połowie lat 30 będzie wchodziła energetyka jądrowa. To program, który rozpoczęliśmy na nowo. W perspektywie 33 roku chcemy wybudować jeden z sześciu reaktorów. Wybrana pierwsza lokalizacja dla budowy to Lubiatowo i Żarnowiec – poinformował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

– Partnera chcemy mieć nie tylko na okres budowy ale tez na operacyjne użytkowanie i demontaż. Oferta jest kompleksowa, szukamy partnera który będzie zaangażowany zarówno technologicznie jak i kapitałowo. Szukamy partnera, który przyjmie również ryzyka inwestycyjne i eksploatacyjne – dodał minister Naimski.

11:22

– Dynamika rozwoju OZE w Polsce w praktyce przekroczyła plany, które zakładaliśmy w KPEiK i PEP2040. Doskonalenie technologii, spadek cen i powszechność zastosowania postępuje tak szybko, że w 2023 roku będziemy musieli zrewidować PEP2040. W dokumencie tym założyliśmy, że w 2030 roku zużycie energii brutto w podstawowych gałęziach gospodarki wyniesie 23 procent, przy czym w energetyce będzie to 32 procent, w ciepłownictwie ponad 28 procent, w transporcie 14 procent. Branża fotowoltaiczna stoi u progu złotej dekady rozwoju. Dzisiaj przekroczyliśmy 4700 mocy zainstalowanej, mamy 600 tysięcy prosumentów. Weszliśmy na krzywą wykładniczą. Nie jest to wyścig z czasem; budujemy sprawny, dobrze funkcjonujący system energetyczny, który musi być elastyczny i zapewniać stałe dostawy energii dla odbiorców. Istotna jest też konkurencyjność, jeśli chodzi o ceny. Dzisiaj najtańszą formą wytwarzania energii jest energetyka wiatrowa na lądzie. Mamy pewne ograniczenia związane z jej rozwojem, czyli tzw. zasadę 10H, która została wprowadzona w 2016 roku. Obecnie w agendzie jest projekt ustawy liberalizującej tę ustawę, oddając tę kwestię gminom i społecznościom lokalnym. Potrzebujemy też stałej podstawy miksu, liczymy na to, że będzie atom, i energia wytwarzana w blokach gazowych i gazowo-parowych. Gaz będzie niesłychanie istotnym elementem w polskim miksie energetycznym. Nie możemy zrezygnować z węgla natychmiast, dopiero kiedy stworzymy odpowiednio duże moce, będziemy mogli bezpiecznie od niego odchodzić – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

11:05

– Przeprowadzimy transformację przede wszystkim dlatego, że jest to w interesie naszego kraju, i zrobimy to w takim tempie, żeby zachować bezpieczeństwo energetyczne. Nie wyłączymy bloków węglowych, dopóki nie będzie możliwości zastąpienia ich innymi mocami; wierzymy, że będą to źródła odnawialne i energetyka jądrowa, źródła gazowe – mam nadzieję, że miejsca na gaz będzie w Polsce będzie coraz więcej, zwłaszcza, że niebawem będziemy już w pełni niezależni, jeśli chodzi o zaopatrzenie w ten surowiec. Fundamentami dla rozwoju morskich farm wiatrowych będą porty instalacyjne i serwisowe. Zakładamy 40 procent udziału polskich dostawców w budowach morskich farm wiatrowych. Nie produkujemy jedynie turbin, ale skala zamówienia, ponad 1000 turbin, uzasadnia decyzję o lokalizacji co najmniej montowni, jeśli nie zakładu w pełni produkującego takie turbiny w Polsce – powiedział podsekretarz stanu w ministerstwie aktywów państwowych Zbigniew Gryglas.

Gryglas: Polski łańcuch dostaw offshore wyniesie 40 procent

11:00

– Polska przyjęła bardzo ambitny cel odejścia od węgla do 2049 roku. Jest to impuls dla przemysłu, rządu i samorządów. W moim przekonaniu, jeśli transformacja znacząco nie przyspieszy, termin ten będzie trudny do dotrzymania. W 2030 roku Polska zapowiedziała, że osiągnie 23 procent OZE, mamy dużo do nadrobienia. Pytanie, jak poradzimy sobie z energetyką morską na morzu i fotowoltaiką. Polska musi stać się olbrzymim placem budowy. Jeśli tak się nie stanie, może się okazać, że nie dotrzymamy terminów. Do spółek energetycznych musi trafić przekaz, że nie ma odwrotu, i jeśli nie będziemy realizować celów, to wyparują pieniądze z UE, a transformację i tak trzeba będzie przeprowadzić – zauważył przewodniczący rady doradców politycznych Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Tchórzewski.

10:55

– Projekt NABE nabiera coraz bardziej wyraźnych kształtów, rozpoczęła się faza konsultacji dokumentów przygotowanych przez ministerstwo aktywów państwowych pt. „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”. Autor odniósł się do wszystkich problemów, które są najbardziej istotne. Z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego jest to zrozumiałe. Aktywa węglowe w tej chwili obciążają bilans spółek i stanowią barierę w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestowanie w źródła nisko- i zeroemisyjne. W dokumencie brakuje wizja rynku po realizacji tej koncepcji. Wskazuje on słuszne założenia wydzielenia aktywów węglowych i skupienia ich w jednym podmiocie, mówi się o inwestycji w inne źródła, głównie gazowe, które w strategii energetycznej wskazane są jako stabilizatory pracy systemu. Drugim z filarów jest zachowanie odpowiedniego poziomu rezerw i utrzymanie stabilnego poziomu cen. To słuszne filary, ale nie znajduję odpowiedzi na pytanie jak zostaną zrealizowane ostatnie dwa cele, ponieważ mówimy o dużej koncentracji w sektorze, który będzie produkował 55 procent energii elektrycznej w Polsce. Mówimy o 70 blokach wytwórczych, brakuje odpowiedzi na pytanie jak nowy podmiot będzie zachowywał się na rynku. Z punktu widzenia regulatora, dostrzegam duże zagrożenie. Jest to koncepcja stworzenia bardzo dużego podmiotu z bardzo silną pozycją na rynku, ale brakuje odpowiedzi na pytanie co należy zrobić, by utrzymać stabilne ceny energii. Żyjemy w realiach wielu regulacji, które nakazują wdrażanie mechanizmów rynkowych – podkreślił prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin.

URE przestrzega przed koncentracją na rynku energii

10:10

Nagroda Bursztyn Polskiej Energetyki w kategorii Firmy trafia do Taurona za realizację strategii Zielony Zwrot. Z kolei Nagrodę Bursztynowe Serce otrzymała Grupa Enea za wspieranie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Bursztyn Polskiej Energetyki w kategorii Samorządy trafił do gminy Rumia położonej w województwie pomorskim.

10:08

–  Polska energetyka jest w trakcie transformacji, ale jeszcze przez lata będziemy korzystać z węgla. Gdybyśmy z niego zrezygnowali natychmiast, nie byłoby to możliwe bez katastrofalnego odbicia dla polskiej gospodarki, pogorszeniem konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego. Nie możemy do tego dopuścić – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

10:00

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 2021 rozpoczął się. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo na BiznesAlert.pl!

9:54

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny transmitowany jest na żywo na YouTube – link dostępny jest tutaj. Agenda wydarzenia dostępna jest tutaj.

Opracowali Michał Perzyński, Gabriela Cydejko, Bartłomiej Sawicki i Mariusz Marszałkowski