Opozycja wewnętrzna domaga się obniżki cen energii i polskiego systemu handlu emisjami CO2

15 września 2021, 08:30 Alert

Solidarna Polska wchodząca w skład Zjednoczonej Prawicy rządzącej w Polsce domaga się rozwiązań dających obniżkę cen energii oraz zmniejszenie obciążeń polityki klimatycznej Unii Europejskiej poprzez zmianę rozliczeń oraz stworzenie polskiego systemu handlu emisjami.

Były wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych
Były wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych

Janusz Kowalski z Solidarnej Polski przedstawił projekt rozporządzenia, które mógłby podpisać minister klimatu i środowiska, zakładający, że gospodarstwa domowe używające do ogrzewania wyłącznie energii elektrycznej mogłyby korzystać z taryfy w 2021 roku skorygowanej poprzez stworzenie nowej grupy taryfowej.

–  Cenę energii elektrycznej dla nowoutworzonej grupy taryfowej ustala się poprzez zastosowanie współczynnika korekcyjnego w stosunku do ceny wynikającej z zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla określonego przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego działalność w zakresie obrotu energią elektryczną. Zważywszy na fakt, iż ceny energii elektrycznej taryfowane są wyłącznie dla tzw. sprzedawców „zasiedziałych”, to celowym jest umożliwienie tym sprzedawcom skalkulowania niepokrytych kosztów uzasadnionych w wyniku zastosowania wspomnianego powyżej współczynnika korekcyjnego w kalkulacji cen dla pozostałych grup taryfowych – czytamy w uzasadnieniu projektu przedstawionego przez Kowalskiego.

Domaga się on także przyjęcia polskiej ustawy o systemie handlu emisjami, która pozwoli stworzyć odrębny system tego rodzaju zgodny z przepisami unijnymi, który w założeniu posła miałby rodzić mniejsze obciążenia sektora elektroenergetycznego w Polsce. Domaga się on także porzucenia koncepcji wykorzystania gazu jako paliwa przejściowego, która jego zdaniem uzależni Polaków ponownie od importu tego surowca z Rosji oraz chce dalszych inwestycji w tak zwane czyste technologie węglowe.

Janusz Kowalski był wiceministrem aktywów państwowych, ale stracił to stanowisko wskutek sporów miedzy Prawem i Sprawiedliwością oraz Solidarną Polską, które pomimo nich pozostają w koalicji.

Wojciech Jakóbik