Opozycja wewnętrzna domaga się obniżki cen energii i polskiego systemu handlu emisjami CO2

15 września 2021, 08:30 Alert
Były wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych
Były wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych

Solidarna Polska wchodząca w skład Zjednoczonej Prawicy rządzącej w Polsce domaga się rozwiązań dających obniżkę cen energii oraz zmniejszenie obciążeń polityki klimatycznej Unii Europejskiej poprzez zmianę rozliczeń oraz stworzenie polskiego systemu handlu emisjami.

Janusz Kowalski z Solidarnej Polski przedstawił projekt rozporządzenia, które mógłby podpisać minister klimatu i środowiska, zakładający, że gospodarstwa domowe używające do ogrzewania wyłącznie energii elektrycznej mogłyby korzystać z taryfy w 2021 roku skorygowanej poprzez stworzenie nowej grupy taryfowej.

–  Cenę energii elektrycznej dla nowoutworzonej grupy taryfowej ustala się poprzez zastosowanie współczynnika korekcyjnego w stosunku do ceny wynikającej z zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla określonego przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego działalność w zakresie obrotu energią elektryczną. Zważywszy na fakt, iż ceny energii elektrycznej taryfowane są wyłącznie dla tzw. sprzedawców „zasiedziałych”, to celowym jest umożliwienie tym sprzedawcom skalkulowania niepokrytych kosztów uzasadnionych w wyniku zastosowania wspomnianego powyżej współczynnika korekcyjnego w kalkulacji cen dla pozostałych grup taryfowych – czytamy w uzasadnieniu projektu przedstawionego przez Kowalskiego.

Domaga się on także przyjęcia polskiej ustawy o systemie handlu emisjami, która pozwoli stworzyć odrębny system tego rodzaju zgodny z przepisami unijnymi, który w założeniu posła miałby rodzić mniejsze obciążenia sektora elektroenergetycznego w Polsce. Domaga się on także porzucenia koncepcji wykorzystania gazu jako paliwa przejściowego, która jego zdaniem uzależni Polaków ponownie od importu tego surowca z Rosji oraz chce dalszych inwestycji w tak zwane czyste technologie węglowe.

Janusz Kowalski był wiceministrem aktywów państwowych, ale stracił to stanowisko wskutek sporów miedzy Prawem i Sprawiedliwością oraz Solidarną Polską, które pomimo nich pozostają w koalicji.

Wojciech Jakóbik