Parlament Europejski zagłosował za gazem i atomem w taksonomii unijnej

6 lipca 2022, 12:30 Alert

Parlament Europejski przyjął akt delegowany do taksonomii unijnej, w którym gaz i atom zostały uznane jako zrównoważone źródła wytwarzania energii elektrycznej. Przyjęcia aktu w takiej formie chciała m.in. Polska. 

Dzięki przyjęciu aktu delegowanego, inwestycje gazowe i jądrowe będą mogły liczyć na wsparcie finansowe pochodzące z unijnych funduszy służących transformacji energetycznej.

Przyjęcie aktu delegowanego popierała m.in. Polska i państwa Europy Środkowej oraz Wschodniej. Uzasadniały, że bez gazu jako paliwa przejściowego i atomu nie uda się osiągnąć celów unijnej polityki klimatycznej. Aktowi sprzeciwiali się Zieloni oraz organizacje ekologiczne, które uważają, że zarówno gaz, jak i energetyka jądrowa nie mogą być uznawane za służące osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

328 posłów głosowało przeciwko wykreśleniu gazu i atomu, za było 278. 33 posłów wstrzymało się od głosu. Łącznie w głosowaniu wzięło udział 639 posłów.

Mariusz Marszałkowski

Unijna komisarz: Taksonomia z gazem i atomem jest realistyczna i pragmatyczna