PGE organizuje spotkania online z potencjalnymi wykonawcami

20 maja 2020, 11:15 Alert
Offshore PGE Baltica
Offshore. Fot. PGE Baltica

PGE startuje z serią spotkań online z potencjalnymi wykonawcami inwestycji. Pierwsze ze spotkań będzie dotyczyło przetargu na badania geotechniczne dna morskiego w projekcie budowy farm wiatrowych na Bałtyku, kolejne zostanie zorganizowane dla potencjalnych wykonawców inwestycji realizowanych przez PGE Energia Ciepła.

Komunikacja

Grupa PGE realizuje postępowania przetargowe i wybiera wykonawców w oparciu o wewnętrzne procedury oraz zapisy Prawa o zamówieniach publicznych. – W obliczu wyjątkowej sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia, szczególnie ważne jest, by stawiać na sprawną i otwartą komunikację z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

Spotkanie przetargowe dotyczące offshore

Pierwsze spotkanie informacyjne w formule online dla potencjalnych wykonawców w planowanym postępowaniu publicznym na wykonanie badań geotechnicznych dna morskiego dla elektrowni wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 odbędzie się w najbliższą środę, 20 maja, o godzinie 11:00. Telekonferencja przeprowadzona zostanie za pośrednictwem Skype (również w języku angielskim).

Warsztaty online dotyczące ciepła

Na 10 czerwca zaplanowane zostały warsztaty online organizowane przez spółkę PGE Energia Ciepła, podczas których potencjalnym i obecnym wykonawcom zaprezentowane zostaną plany inwestycyjne spółki, a także omówione zostaną zasady prawidłowego przygotowania postępowań przetargowych. To już druga edycja takich warsztatów organizowanych przez PGE Energia Ciepła. Ubiegłoroczne warsztaty odbyły się na PGE Narodowym i wzięło w nich udział ponad 200 osób z kilkudziesięciu firm.

Od kwietnia, w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, Grupa PGE wprowadziła także możliwość śledzenia otwarcia ofert on-line w prowadzonych postępowaniach zakupowych. Ma to na celu utrzymanie transparentności i zachowanie najwyższych standardów w realizacji procedur zakupowych.

Polska Grupa Energetyczna/Bartłomiej Sawicki

Dąbrowski: Wydzielenie energetyki węglowej wymagałoby akceptacji politycznej