Piechociński: Połączenie elektroenergetyczne z Litwą zwiększy bezpieczeństwo Polski

27 kwietnia 2015, 14:00 Energetyka

Przekazana do eksploatacji linia 400 kV Narew-Ostrołęka oraz nowa stacja elektroenergetyczna Łomża, które powstały w ramach budowy połączenia elektroenergetycznego, stanowią bardzo ważny element bezpieczeństwa energetycznego zarówno dla Podlasia, jak i wschodniej części Mazowsza – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas uroczystego uruchomienia nowej stacji elektroenergetycznej Łomża. Spotkanie odbyło się 24 kwietnia 2015 r. we wsi Stare Modzele, gmina Łomża.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że dzięki projektowi budowy mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa krajowa sieć przesyłowa będzie znacząco wzmocniona i rozbudowana. – To z kolei wpłynie na poprawę niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej w tej części Polski – dodał. Dodał, że dzięki ukończonej inwestycji zwiększy się także atrakcyjność regionu, co pozytywnie wpłynie na ocenę i ewentualne decyzje o lokalizacji projektów biznesowych. – Poczucie stabilności energetycznej i nowoczesnej infrastruktury to jeden z kluczowych elementów przy wyborze miejsca na inwestycje –powiedział wicepremier Piechociński.

Przypomniał ponadto, że celem projektu Polska-Litwa jest połączenie rynku europejskiego oraz rynków energii elektrycznej krajów bałtyckich. – Jego realizacja przyczyni się do wzmocnienia naszego bezpieczeństwa energetycznego, a także zwiększenia możliwości przesyłowych na połączeniach transgranicznych – dodał. Zwrócił również uwagę na międzynarodowy wymiar projektu. – To przede wszystkim umożliwienie transgranicznej wymiany energii, a tym samym spełnienie wymogów dyrektyw UE mówiących o podejmowaniu prze państwa członkowskie działań, których celem jest zagwarantowanie właściwego poziomu połączeń międzysystemowych dla rozwoju rynku wewnętrznego –wyjaśnił.

Więcej informacji:

22.04.2015 r. Most energetyczny Polska-Litwa  

20.04.2015 r. PSE S.A i Litgrid AB podpisały porozumienia o współpracy

***

Stacja elektroenergetyczna (SE) 400 kV Łomża to kolejny po stacji Ołtarzew obiekt, który został uruchomiony w ramach Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szacunkowe dofinansowanie całego projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa to ok. 868 mln.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki