Wysoka ocena Orlenu od agencji ratingowej za fuzje

19 sierpnia 2022, 12:00 Alert

Agencja Moody’s Investors Service podniosła rating emitenta PKN Orlen do najwyższego w historii koncernu poziomu Baa1. To zasługa m.in. realizacji procesów przejęć, w tym zakończonej fuzji z Grupą Lotos i finalizowanego obecnie połączenia z PGNiG – informuje Orlen w komunikacie.

Fot. Orlen/Lotos. Grafika: Gabriela Cydejko.
Fot. Orlen/Lotos. Grafika: Gabriela Cydejko.

Perspektywa ratingu pozostaje pozytywna. Według Moody’s skuteczne przejęcie gazowych aktywów może stanowić podstawę do dalszego wzrostu oceny PKN Orlen jako lidera procesu transformacji energetycznej Polski. 

– Inwestujemy w rozwój Grupy Orlen, wzmacniamy dotychczasowe i wchodzimy w nowe, perspektywiczne obszary działalności, skutecznie konsolidując podmioty z sektora energetycznego w Polsce i w regionie. Jednocześnie generujemy solidne wyniki finansowe i utrzymujemy pod ścisłą kontrolą zadłużenie koncernu. Nasze działania przynoszą wymierne efekty, co dostrzega Moody’s. Podwyższony rating uwzględnia zakończoną właśnie fuzję PKN Orlen z Grupą Lotos i po niemal jednomyślnych decyzjach Akcjonariuszy obu spółek podczas Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń stanowi kolejny dowód na to, że transakcja jest biznesowo słusznym kierunkiem. Wysoka ocena potwierdza też pozytywną ocenę Moody’s dla strategii budowy firmy multienergetycznej, uwzględniającej w niedalekiej przyszłości połączenie z PGNiG – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Równocześnie z podniesieniem ratingu emitenta PKN Orlen do poziomu Baa1 z Baa2, Moody’s podwyższył także bazową ocenę kredytową spółki (Baseline Credit Assessment) do baa2 z baa3. Do poziomu Baa1 wzrosły również ratingi dla ustanowionego przez PKN ORLEN programu emisji średnioterminowych euroobligacji oraz euroobligacji o wartości 500 mln euro zapadających w 2028 roku, wyemitowanych przez PKN Orlen i euroobligacji o wartości 750 mln euro zapadających w 2023 roku, wyemitowanych przez Orlen Capital AB. Perspektywa wszystkich podwyższonych ratingów pozostaje pozytywna.

Wysoka ocena PKN Orlen uwzględnia coraz większą rolę spółki w rozwoju polskiej gospodarki. Moody’s wskazuje przede wszystkim na korzyści płynące z konsekwentnej dywersyfikacji i zwiększania skali działalności, a także utrzymywania solidnych i stabilnych fundamentów finansowych.

PKN Orlen skutecznie wzmacnia wszystkie obszary działalności nie tylko poprzez realizowane procesy fuzji i przejęć, ale też  inwestycje w zwiększanie kompetencji wszystkich spółek w Grupie. Tylko w pierwszym półroczu 2022 roku. Grupa Orlen zrealizowała inwestycje na poziomie 6,3 miliarda złotych, czyli niemal tyle ile wyniosły łączne wydatki inwestycyjne Grupy w latach 2014-2015. Do końca 2022 roku na inwestycje koncern planuje przeznaczyć łącznie 15,2 mld zł.

PKN Orlen/Mariusz Marszałkowski

Orlen chce zakończyć rebranding przejętych stacji na przełomie 2022 i 2023 roku