PSE otrzymały decyzję środowiskową dla linii 400 kV Kozienice-Miłosna

27 stycznia 2021, 15:00 Alert
energia kabel pylon energetyka

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna, podały realizujące tę inwestycję Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Budowa linii przewidziana jest na lata 2021-2023.

– PSE konsekwentnie realizują swój Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej w Polsce. Uzyskana decyzja na linię Kozienice-Miłosna to ważny krok dla inwestycji, która jest kluczowym uzupełnieniem sieci związanym z nowym blokiem w elektrowni Kozienice i bezpieczeństwem dostaw dla mieszkańców stolicy. Dziękuję RDOŚ w Warszawie za bardzo sprawne procedowanie wniosku – skomentował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, cytowany w komunikacie.

Na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzono kompleksową, obejmującą pełny cykl wegetacyjny, inwentaryzację przyrodniczą, pozwalającą ustalić, czy linia będzie wpływać na występujące na danym terenie gatunki roślin i zwierząt. W analizach uwzględniono również oddziaływanie linii na ludzi. Nowa linia będzie przebiegać przez tereny gmin: Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Otwock, Celestynów, Karczew, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew i Kozienice. Jej trasa będzie w dużym stopniu pokrywać się z istniejącą jednotorową 400 kV Kozienice-Miłosna. PSE już na etapie prac koncepcyjnych przewidziały zastosowanie rozwiązań technicznych, które zminimalizują oddziaływanie linii na otoczenie, między innymi dzięki ograniczeniu hałasu.

– Pozytywna decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska daje nam zielone światło do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji. Obecnie przygotowujemy projekt budowlany, trwa także przetarg publiczny na wybór wykonawcy prac budowlano-montażowych – powiedział wiceprezes PSE Włodzimierz Mucha. Nowa linia istotnie wpłynie na stabilność dostaw energii elektrycznej dla województwa mazowieckiego, w tym aglomeracji warszawskiej. Będzie również istotna dla zasilania północno-wschodniej Polski, gdzie funkcjonuje tylko jedna duża elektrownia systemowa w Ostrołęce i konieczne jest zapewnienie dostaw energii z innych kierunków – podsumowano.

ISB News/Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Michał Perzyński

Jakóbik: Kukiz’15 interesuje się energetyką…niezdrowo. Podaje amunicję propagandzie