Lasy Państwowe i PSE łączą siły przy rozbudowie sieci przesyłowych

18 sierpnia 2023, 10:00 Alert

Transformacja energetyczna bez nowoczesnych sieci elektroenergetycznych jest niemożliwa, ale rozbudowa nie może odbywać się zbyt wielkim kosztem dla środowiska. Porozumienie między Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi a Lasami Państwowymi daje nadzieję na ochronę lasów i przyśpieszenie rozbudowy linii przesyłowych.

Fot. Jacek Perzyński
Fot. Jacek Perzyński

18 sierpnia w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej odbyła się uroczystość podpisania porozumienia między Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) a Lasami Państwowymi dotyczącego współpracy przy realizacji inwestycji PSE.

Współpraca ma na celu przyśpieszenie inwestycji infrastruktury przesyłowej, przy jednoczesnej ochronie ekosystemów. Co ważne, porozumienie zakłada, że linie elektroenergetyczne będą przebiegały nad lasami lub pod ziemią, a proceder wycinania korytarzy drzewnych zostanie zaniechany.

– To jest bardzo dobry dzień dla polskiej gospodarki i systemu elektroenergetycznego. Remont ponad 5000 tys. km sieci przesyłowych jest konieczny, aby wprowadzić do systemu atom i energię z offshoru. List intencyjny pozwoli nam wprowadzić szybciej i efektywniej remontować sieci na czas – mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

– Przebudowa systemu elektroenergetycznego i ciepłownictwa to wielkie wyzwanie dla Polski. Lasy Państwowe są gospodarzem 2/3 lasów w kraju. Ważne jest, aby przy wszystkich inwestycjach zachować nasze bogactwo naturalne. Dzisiejsza umowa określi, jak przeprowadzać inwestycje, aby odbywały się jak najmniejszym kosztem dla środowiska – mówi Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska.

–  Porozumienie między PSE a Lasami Państwowymi wspiera budowę sprawniejszego systemu elektroenergetycznego i będzie lepiej chronić środowisko naturalne. Jestem pewien, że będziemy chronić drzewostany i dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego – podkreśla Tomasz Sikorski, prezes zarządu PSE.

Opracował Jacek Perzyński

PSE ogłaszają zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce. Musiały ograniczyć OZE