Rekompensaty cen energii dla energochłonnych kosztowały w zeszłym roku prawie miliard złotych

20 października 2021, 17:30 Alert
żarówka energia energetyka fot. Pixabay
fot. Pixabay

Urząd Regulacji Energetyki przyznał rekompensaty wzrostu cen energii w 2020 roku w związku z systemem handlu emisjami EU ETS warte ponad 815 mln złotych. Trafiły do siedemdziesięciu przedsiębiorstw. Najbardziej wsparte sektory to produkcja żeliwa i żelaza, nawozów i związków azotowych, produkcja chemikaliów, papieru i tektury.

– Rekompensaty przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach energochłonnych. Takie rozwiązanie ma również na celu ograniczenie ryzyka przeniesienia produkcji do krajów, w których nie jest prowadzona tak ambitna – jak w UE – polityka klimatyczna. Z wnioskami o rekompensaty za 2020 rok do prezesa URE wystąpiło 76 firm. W wyniku przeprowadzonej analizy i weryfikacji wniosków prezes URE przyznał wsparcie 70 przedsiębiorstwom na łączną kwotę ponad 815,5 mln zł – czytamy w komunikacie urzędu. – Najwięcej, bo prawie 288,6 mln zł (36 procent budżetu), otrzymały przedsiębiorstwa działające w przemyśle ciężkim: producenci żeliwa i stali oraz stopów żelaza. Kolejne trzy sektory z największym wsparciem to te zajmujące się produkcją nawozów i związków azotowych, chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych oraz papieru i tektury. Te w sumie cztery energochłonne podsektory otrzymały w 2021 roku w sumie ponad 600 mln zł rekompensaty, co stanowi ponad 75 procent wszystkich środków.

URE przypomina, że system rekompensat został wprowadzony w 2019 roku. Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji wydawanej przez Prezesa URE, na wniosek podmiotu spełniającego określone w ustawie warunki. Wysokość wsparcia ustalana jest w oparciu o dane przekazywane przez wnioskodawcę.

Po wydaniu decyzji o przyznaniu rekompensat informacja o uprawnionych podmiotach i kwocie rekompensat przysługujących beneficjentom zostaje przekazana Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który dokonuje wypłaty z Funduszu Rekompensat Kosztów Pośrednich.

Urząd Regulacji Energetyki/Wojciech Jakóbik