Timmermans studzi nadzieje na interwencję na rynku handlu uprawieniami do emisji CO2

7 maja 2021, 16:00 Alert

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za politykę klimatycznej Frans Timmermans ostrzega przed interwencjami na rynku handlu emisji CO2. Timmermans podczas konferencji European University Institute powiedział, że wzrost cen uprawień jest związany z coraz bardziej ambitną polityką klimatyczną.

– System EU ETS to mechanizm rynkowy, ale jeśli chcemy osiągnąć nasze cele, myślę, że cena powinna być znacznie wyższa niż nawet 50 euro za tonę – powiedział Frans Timmermans na dorocznej konferencji o stanie Unii Europejskiej European University Institute.

Timmermans ostrzegł, że UE powinna bardzo uważać, aby nie wchodzić na rynek w celu obniżenia kosztów emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, sztandarowym narzędziu polityki klimatycznej. Ceny pozwoleń na emisje wzrosły w tym tygodniu powyżej 50 euro za tonę i podwoiły się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Polska w marcu zaapelowała do Komisji o zbadanie, czy rekordowo wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 to efekt spekulacji. – Interwencja rynkowa „stworzyłaby cenę nierynkową, która całkowicie podważyłaby wiarygodność systemu handlu uprawnieniami do emisjami – powiedział Timmermans.

Bartłomiej Sawicki

Wróbel: Wysokie ceny emisji CO2 to nie spekulacja, ale barometr transformacji (ROZMOWA)