TAG: ETS
Transformacja polskiej energetyki jest nieunikniona, ocenił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes Taurona Polska Energia Filip […]
Wdrożenie przepisów unijnej dyrektywy NEC w sprawie redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego – to jeden z celów […]
Według Financial Times perspektywa kontrolowanego brexitu winduje ceny uprawnień do emisji CO2. To istotne dla Polski, która wytwarza 80 procent […]
W marcu 2018 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę nowelizującą funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów […]
Nikt nie lubi podatków, mimo tego, że konieczność ich stosowania jest oczywista. Slogan „No taxation without representation” („Nie ma […]
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) rozpoczyna prace nad rewizją kryteriów, które kształtują politykę banku w odniesieniu do inwestycji w […]
Tomasz Bujacz Country Sales Manager, Vertis Environmental Finance podczas VI edycji Emission&Trading Summit, które odbyło się 29 stycznia w […]
– Strategia grupy PKN Orlen i zakup dużej ilości uprawnień do emisji w momencie, gdy cena nie przekraczała 4- 5 Euro okazała się być […]
Paweł Wróbel, były dyrektor PKEE w Brukseli, założyciel i szef „Gate Brussels” pisze dlaczego ceny uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnej […]
Pozwolenia na emisje CO2 są częścią funkcjonującego od 2005 roku europejskiego systemu handlu emisjami (European Union Emission Trade System). W […]
Europejska Giełda Energii (European Energy Exchange – EEX) ogłosiła w czwartek kalendarz aukcji uprawnień do emisji dwutlenku węgla […]
Europie w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS). Chodziłoby o zrekompensowanie deficytu w emisjach CO2 przez importera. Instrument ten […]
Obniżenie emisyjności w Polsce wymaga zmiany polityki energetycznej i surowcowej. Należy wyeliminować takie sytuacje jak tegoroczna, kiedy […]
W ubiegły piątek Europejska Giełda Energii (EEX) opublikowała uzgodniony z Komisją Europejska kalendarz aukcji uprawnień UE (EUA) na 2019 […]
Polska zawiadomiła Komisję Europejską o zamiarze sprzedaży na aukcjach 55,8 miliona uprawnień z ilości bezpłatnych uprawnień przyznanych […]