TAG: Europejski Kongres Gospodarczy

Towarowa Giełda Energii i kancelaria WKB Lawyers przedstawiły raport poświęcony reformie rynku energii. Rząd ma utrzymać interwencję jak […]
– Koronawirus przyspieszy transformację polskiej energetyki, wypychając z rynku najstarsze i najbardziej emisyjne źródła węglowe – […]
– Wyzwania transformacji energetycznej są aktualne. Przez koronawirusa nasze elektrownie nie stały się młodsze – mówił minister […]
– Potrzebujemy dywersyfikacji i będziemy produkować więcej energii elektrycznej, nie tylko z w skojarzeniu z ciepłem. Chcemy rozwijać […]
– Zielony Ład to szansa nowe otwarcie dla polskiej gospodarki. Powinniśmy to jednak robić rozważnie. Ograniczenie emisji do 2030 roku może […]
– Polska była od samego początku krytyczna wobec inicjatywy Zielonego Ładu. Rozumiemy potrzebę odejścia od paliw wysokoemisyjnych, ale […]
Ministerstwo Energii dąży do przyjęcia przez rząd Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP) przed majowym 11. Europejskim Kongresem […]
Jakie jest znaczenie transportu miejskiego dla rozwoju, jakości życia i rynku pracy? Jak polskie miasta inwestują w transport publiczny? Czy są […]
-Jeśli walka ze zmianą klimatu ma się udać, wszyscy najwięksi emitenci na świecie muszą zastosować się do postanowień Porozumienia […]
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbył się panel „Regiony górnictwa węgla kamiennego w okresie przekształceń: […]
Niemal równo rok temu do Polski dotarła pierwsza w historii dostawa amerykańskiego LNG. Wydarzenie to miało wymiar zarówno gospodarczy, jak i […]
– Dziesięć lat temu radziliśmy w Katowicach jak rozwiązać największe wyzwania dla Europy. Temat ten nie ma końca. Dzisiaj wiemy, że […]
Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach odbył się panel pt.: „Geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka”. Uczestnicy zastanawiali […]