TAG: Hawe

HAWE Telekom i ukraińska spółka ATRAKOM zakończyły realizację połączenia swoich sieci światłowodowych w rejonie przejścia granicznego […]
ARP S.A. informuje, że złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Hawe S.A […]
3 kwietnia 2017 r. Rada Wierzycieli Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie Zarządcy tej spółki. W […]
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że w celu umocnienia swojej pozycji w toczącym się postępowaniu sanacyjnym spółki Hawe Telekom […]
(Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.) Zarząd ARP S.A. wystosował do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o podjęcie niezbędnych […]
(Agencja Rozwoju Przemysłu) ARP S.A. z zaskoczeniem przyjęła decyzję Sądu o wszczęciu postępowania sanacyjnego Hawe Telekom. Analiza prawna […]
Agencja Rozwoju Przemysłu nadal deklaruje gotowość przystąpienia do umowy restrukturyzacyjnej jednak pod warunkiem wzmocnienia proponowanych […]
Agencja Rozwoju Przemysłu oczekuje mocniejszych zabezpieczeń od HAWE S.A., przed podpisaniem umowy restrukturyzacyjnej. Przyczyną jest naruszenie […]
(Agencja Rozwoju Przemysłu) Agencja Rozwoju Przemysłu nadal deklaruje gotowość przystąpienia do umowy restrukturyzacyjnej jednak pod warunkiem […]
HAWE, niegdyś dynamicznie rozwijająca się spółka, stojąca dzisiaj przed groźbą upadłości, wstępnie porozumiała się z największymi […]
(ISB News/BiznesAlert.pl) Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) dostrzega „realną” możliwość zawarcia porozumienia restrukturyzacyjnego z […]
– Hawe jest „w bieżącym kontakcie” ze wszystkimi wierzycielami, przy czym ci „mniejsi”, który nie są objęci umową […]
ARP S.A. i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (najwięksi wierzyciele spółek z GK […]