TAG: Kopalnia Turów

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że polska delegacja, złożona z kilku ministrów konstytucyjnych, poleci w tym tygodniu do Czech, aby […]
Czesi wysłali Polsce projekt umowy międzyrządowej w sprawie Kopalni Turów. Zawiera on warunki, których spełnienia Czesi będą oczekiwać od […]
W gazecie Sächsische Zeitung (SZ) ukazał się artykuł Anji Beutler wyjaśniający pozycję Niemiec, a w szczególności Saksonii, w kwestii […]
Czechy finalizują projekt porozumienia o środkach mających rekompensować i niwelować dalszą działalność kopalni w Turowie. Projekt umowy ma […]
– Należałoby się zastanowić, czy istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia eksploatacji kopalni w Turowie pod warunkiem, że […]
Nikt nie może zostać wyrzucony z pracy z tego powodu, że państwo przeprowadza transformację energetyczną. Nikt z tego powodu nie może w […]
Komisja Europejska zdecydowała o dołączaniu jako strona do pozwu Czech przeciwko Polsce w sprawie Kopalni Turów – przekazała rzeczniczka […]
Musimy zrobić wszystko, by proces tworzenia nowego modelu energetyki przebiegał planowo; wyłączenie kopalni Turów stanowiłoby próbę […]
– Rząd czeski chce dać stronie polskiej trzy tygodnie na odniesienie się do sankcji finansowych za dalsze wydobycie węgla brunatnego w […]
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w […]
Byłem głęboko zdumiony decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Kopalni Turów. Jest to dla mnie niepoważne, wręcz […]
Spór polsko-czeski o Kopalnię Turów się nie skończył, ale odsuwa się widmo niekontrolowanego zatrzymania jej pracy, które zagrażałoby […]
Zdaniem czeskich hydrologów ewentualnej zgodzie na rozbudowę polskiej kopalni Turów powinna towarzyszyć dokładniejsza ochrona wód podziemnych, […]
Ministerstwo aktywów państwowych spodziewa się, że w najbliższym czasie Czesi przedstawią projekt umowy w sprawie Turowa. Jej podpisanie […]
– Premier Morawiecki powinien stanąć na głowie i rozmawiać z Czechami, żeby wycofali skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii […]
Spór polsko-czeski o Turów trwa. Czesi twierdzą, że w kluczowym momencie zabrakło oceny oddziaływania wydobycia węgla brunatnego w Turowie na […]
– Czesi w ciągu najbliższych tygodni przedstawią projekt umowy w sprawie Turowa – powiedział wiceminister Artur Soboń. Jego zdaniem, […]
Mamy uzgodnione wytyczne do umowy ws. dalszej pracy kopalni i elektrowni Turów. Wczoraj zrobił to zespół negocjacyjny. Jeśli ta umowa zostanie […]
Premier Czech Andrej Babisz podczas briefingu z czeskimi dziennikarzami w Brukseli powiedział, że obecnie nie ma jeszcze porozumienia ze stroną […]
Polska Grupa Energetyczna nie planuje wyłączenia bloków energetycznych w Turowie mimo środków zaradczych, które orzekł Trybunał […]
W nocy przed godziną drugą Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że Polska jest blisko porozumienia z Czechami o przyszłości kopalni Turów […]
Polska nie może zamknąć kopalni Turów i związanej z nią elektrowni, będzie wolała zapłacić wysokie kary – pisze w poniedziałek […]
Polska przygotowuje wniosek o zmianę środków zaradczych z związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), poinformował […]
Utrata elektrowni Turów byłaby nieakceptowalna z punktu widzenia Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Groziłoby to koniecznością wprowadzenia […]
Roszczenia strony czeskiej są niezrozumiałe. Z punktu widzenia analiz geologicznej dostępność wody po stronie czeskiej przy kopalni tego typu […]
PGE szacuje, że zamknięcie kopalni Turów spowodowałoby straty w wysokości 13,5 mld zł – przekazał Paweł Śliwa, wiceprezes PGE podczas […]
– Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana w styczniu 2020 roku po zakończeniu szerokich konsultacji transgranicznych z […]
Przywódcy Unii Europejskiej będą rozmawiać 24 i 25 maja o zielonym finansowaniu transformacji energetycznej. Zgodnie z informacjami […]
Polska jest trapiona kolejnymi wyzwaniami dla górnictwa oraz energetyki węgla brunatnego. Czas ugasić kryzys w Bełchatowie oraz Turowie i […]
Wezwanie do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla w kopalni w Turowie, przez Trybunał Sprawiedliwości UE, to czerwone światło dla […]
Postanowienie TSUE nakazujące Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów jest absolutnie kuriozalne. Pokazuje, […]
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czech i w piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w […]
Minister klimatu i środowiska w środę przedłużył termin obowiązywania obecnej koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin […]
Kopalnia Turów, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wdrożył specjalistyczny system opomiarowania pracy zasobnika […]
Polska wniosła o odrzucenie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wniosku Czech o wstrzymanie wydobycia w kopalni węgla […]
Polska Grupa Energetyczna przekonuje, że „międzynarodowa kampania przeciwko polskiej kopalni jest zagrożeniem dla Europejskiego Zielonego […]
Polska odpowie stronie czeskiej na złożoną skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE na dalszą pracę kopalni Turów. – Przygotowaliśmy […]
Pod hasłem „Ręce precz od Turowa” odbyła się 22 marca akcja poparcia Kompleksu Turów, organizowana przez pracowników kopalni, którzy […]
Burmistrz Bogatyni oraz przedstawiciele strony społecznej z Kompleksu Turów popierają wydłużenie terminu obowiązywania obecnej koncesji na […]
Aktywistki i aktywiści Greenpeace weszli dziś na teren kopalni węgla brunatnego Turów. W ten sposób sygnalizowali potrzebę szybszych działań […]
Polska Grupa Energetyczna (PGE) zamontowała cichobieżne krążniki na ciągach przenośników taśmowych Kopalni Turów. Zdaniem spółki, takie […]
Polska Grupa Energetyczna odpowiada na zarzuty w sprawie przedłużenia koncesji na wydobycie węgla w Kopalni Turów. Czesi chcą skierować sprawę […]
Na wniosek ministerstwa spraw zagranicznych i ministerstwa środowiska rząd Czech zdecydował w poniedziałek o skierowaniu skargi na Polskę do […]
Stosowane w kopalni Turów środki ochrony są skuteczne, a dalsze wydobycie było uzgodnione także ze stroną niemiecką – tak spółka PGE […]
Niemiecki Greenpeace informuje, że władze Żytawy, parlament landowy Saksonii i powiat Goerlitz złożyły oficjalną skargę na wydobycie węgla […]