TAG: Ministerstwo Energii
Jest bardzo prawdopodobne, że w nowym układzie rządowym zostanie powołane ministerstwo skarbu – powiedział w Polskim Radiu 24 minister […]
Spory polityczne przed utworzeniem nowego rządu sprawiły, że pożyteczny program „Mój prąd” stał się polem rywalizacji stronnictw partii […]
Dziennik Rzeczpospolita pisze o zmianach w rządzie RP po wyborach. Ustalił, że powstanie ministerstwo skarbu państwa i dojdzie do zmian w […]
Ministerstwo Energii analizuje wszystkie rozwiązania problemu cen energii elektrycznej w 2020 r., konkluzje powinny być pod koniec IV kwartału, po […]
14 października 2019 r. w Ministerstwie Energii rozpoczęły się czterodniowe specjalistyczne warsztaty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich dla […]
Częściowe wyniki wyborów parlamentarnych 2019 pozwalają wysnuć kilka wniosków na temat losu ministerstwa energii i sektora, który mu podlega […]
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał już do Ministerstwa Energii blisko 2 200 wniosków w ramach programu […]
Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku jest w trakcie konsultacji, a krajowy plan na rzecz energii i klimatu do 2030 roku negocjowany obecnie z […]
Transformacja energetyczna była istotnym elementem debaty politycznej w ostatnich tygodniach. Z jednej strony to ważny temat trwającej kampanii […]
Minister energii Krzysztof Tchórzewski wziął 4 października 2019 r. udział w podpisaniu umowy o kompleksową modernizację układu […]
Wsparcie transformacji regionów górniczych, wśród których największym jest Śląsk, wymaga wyodrębnionej puli środków UE, zarządzanych na […]
– Ministerstwo energii uzgodniło z ministerstwem finansów, że na 2020 rok pozostanie obniżona akcyza na ceny energii i opłata przejściowa […]
Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra energii w sprawie sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla ładowarek samochodów elektrycznych na […]
Do 30 września 2019 r. podmioty realizujące zadania inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym miały czas na przedstawienie sprawozdania […]
Minister Krzysztof Tchórzewski podpisał 26 września 2019 r. dwa rozporządzenia wykonawcze Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. – „Zależy […]
Posłuchaj naszej debaty