TAG: Ochrona środowiska
Odnowienie współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej było głównym tematem spotkania wiceministra zasobów naturalnych i […]
Konferencja „Środowisko Informacji” to największe w Polsce spotkanie specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, gromadzeniem, […]
Prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodarka finansowa – której efektem jest stały wzrost kosztów zarządu, […]
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Poprawa efektywności […]
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku to inwestycja, dzięki której  z ponad 90 do ok. 12 proc. spadnie ilość odpadów […]
Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm tzw. ustawa antysmogowa to również przepisy dotyczące zabezpieczenia przed hałasem. Dzięki nim […]
Senatorowie zagłosowali dziś za przyjęciem nowelizacji trzech ustaw ważnych dla ochrony środowiska naturalnego. Przepisy dotyczą: poprawy […]
Skuteczna realizacja działań niskoemisyjnych zależy od odpowiedniego i kompleksowego planowania oraz wsparcia finansowego. Narodowy Fundusz […]
PGE EJ 1, spółka powołana do przygotowania procesu inwestycyjnego i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, finalizuje kolejny, ważny […]
Do niedawna nikt nie słyszał o webmasterze, headhunterze czy specjaliście od public relations. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, postępem […]
W doborze tematów do treści Raport zrównoważonego rozwoju, który został opracowany według najwyższych standardów raportowania, udział […]
(Ministerstwo Środowiska) Szereg rozwiązań, które usprawnią proces inwestycyjny, znalazło się w przyjętym dziś przez Radę Ministrów […]
(NFOŚiGW) Obniżenie wymogu dotyczącego liczby mieszkańców miast oraz zawężenie możliwych działań inwestycyjnych – to główne zmiany w […]
Poszerza się zakres wykorzystania dronów w codziennym życiu. Specjalizująca się w komercjalizacji efektów badań naukowych firma Softblue […]
Odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, poczyniono imponujący postęp w dziedzinie gospodarki i zarządzania środowiskiem. W oparciu o […]