TAG: Synchronizacja
Federacja Rosyjska zaczyna przygotowywać obwód kaliningradzki na odłączenie się państw Unii Europejskiej od sieci energetycznych Rosji i […]
Zmiana terminu testów pracy systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich, w trybie izolowanym nie wpłynie na harmonogram ich synchronizacji […]
Kwestie wzmacniania polsko-litewskiego partnerstwa strategicznego, a także współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony będą tematami […]
Rosja przygotowuje się do desynchronizacji systemu elektroenergetycznego Obwodu Kaliningradzkiego i jego pracy w trybie izolowanym.
Zaplanowane na czerwiec testy desynchronizacij systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich i ich pracy w trybie izolowanym zostaną […]
W środę państwa członkowskie UE głosowały nad wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym zainwestowania prawie 800 milionów euro w kluczowe […]
 – Dla krajów bałtyckich najważniejsze jest jak najszybsze zbudowanie podmorskiego kabla między Polską a Litwą. Potrzebujemy także […]
Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka wiąże się ze zobowiązaniami dotyczącymi synchronizacji energetycznej Litwy, Łotwy i […]
W przeciwnym razie nie będą w stanie zapewnić sobie odpowiedniego poziomu dostaw energii. Wilno rozważa zastosowanie mechanizmów mocowych, […]
Melissa Hersh i Edward Kee napisali raport dla Atlantic Council, w którym przekonują, że most energetyczny z Ukrainy do Polski wzmocni […]
Kraje bałtyckie uzyskały zgodę Europejskich Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych na przyłączenie się do sieci […]
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez media krajów bałtyckich, w piątek 21 września br. Polskie Sieci Elektroenergetyczne przesłały wniosek […]
Grupa robocza wysokiego szczebla BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) zatwierdziła techniczną stronę synchronizacji systemów […]
Zatwierdzony został scenariusz synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z siecią Europy kontynentalnej. Umożliwia złożenie […]
Synchronizacja systemu energetycznego państw bałtyckich z resztą UE przechodzi z etapu studiów do działań – powiedział PAP minister […]