TAG: Unipro

Uniper z Niemiec będący partnerem finansowym spornego projektu gazociągu Nord Stream 2 nie może pozbyć się aktywów w Rosji i rozważa […]
Komisja Europejska żąda od Unipera, aby sprzedał aktywa w Rosji, ale ten nie finalizuje sprzedaży powołując się na brak pozwolenia rządu rosyjskiego.
Rosjanie odpowiadają na pozew Niemców przed trybunałem arbitrażowym. Uniper domaga się 11,6 mld euro rekompensaty za straty poniesione z tytułu […]
Dekret Władimira Putina miał uniemożliwić sprzedaż udziałów firm zachodnich w sektorze energetycznym i paliwowym Rosji.
Wprowadzenie systemu handlu emisjami CO2 w Rosji mogłoby uderzyć w spółki elektroenergetyczne, których EBITDA spadłoby o 16 procent przy cenie […]
Kommiersant ustalił, że rosyjska spółka elektroenergetyczna Inter RAO zamierza przejąć aktywa Enela i Unipera w Rosji, które pozwolą między […]