TAG: Współpraca transgraniczna

(Ministerstwo Rozwoju) Rusza projekt pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów”, którego celem jest […]
(Ministerstwo Rozwoju) Prace nad przygotowaniem wspólnego programu współpracy transgranicznej z udziałem Polski i Rosji na lata 2014-2020 […]
W czwartek 30 czerwca Komisja Europejska zaprosiła do składania wniosków w ramach programu Łącząc Europę (CEF). W ramach tego konkursu na […]
Odnowienie współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej było głównym tematem spotkania wiceministra zasobów naturalnych i […]
10 czerwca 2015 r. zakończyły się po konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, […]