Trwa walka o rosyjski rynek gazu

30 lipca 2015, 06:55 Alert

(Kommiersant/Wojciech Jakóbik)

Kommiersant donosi, że Federalny Urząd Antymonopolowy (FAS) w Rosji może wprowadzić jedną taryfę na transport gazu ziemnego dla wszystkich firm, co pozbawiłoby przywilejów Gazprom i sprawiło, że spółka Aleksieja Millera jeszcze szybciej będzie tracić udziały w rynku krajowym na rzecz Rosnieftu oraz Novateku.

Gazprom ma niższe taryfy transportowe, co tłumaczy koniecznością utrzymania gazociągów na terenie Rosji, w tym tych eksportowych. Jednak niezależni przekonują, że nie ma to znaczenia, bo i tak firma Millera ma monopol na eksport przy ich użyciu. Rosnieft i Novatek lobbują także za pozbawieniem Gazpromu tego przywileju. Do tej pory ministerstwo energetyki nie uległo tym zabiegom.

Udziały Gazpromu w rynku krajowym systematycznie spadają na korzyść „niezależnych dostawców” jak wspomniane wyżej konkurencyjne spółki. Tam gdzie taryfy dla Gazpromu są najwyższe, firma posiada najmniejsze udziały w stosunku do konkurencji, szczególnie na wschodzie Syberii. Dlatego spółka lobbuje za zwiększeniem obciążeń dla „niezależnych”.

Zdaniem FAS konkurencja byłaby zdrowsza, gdyby odbywała się na giełdzie gazu SPIMEX, ale jej obroty są nadal marginalne w stosunku do handlu w oparciu o umowy długoterminowe.