Zasuń: Spór o przepływy kołowe trwa

16 lipca 2015, 11:35 Energetyka

KOMENTARZ

Rafał Zasuń

WysokieNapiecie.pl

Eurelectric – największa organizacja branży energetycznej w Europie – delikatnie potępiła polski Urząd Regulacji Energetyki za interwencję w sprawie przepływów kołowych między Niemcami a Austrią, które utrudniają prace polskiej sieci energetycznej.

Kontrowersje wokół przepływów kołowych ciągną się od wielu lat. Prąd z niemieckich farm wiatrowych wędruje w trudny do opanowania sposób przez Polskę i Czechy do Austrii ponieważ w samych Niemczech sieć między południem a północą jest zbyt słabo rozwinięta. Zjawisko to przy okazji destabilizuje prace polskiej sieci oraz praktycznie uniemożliwia przepływy handlowe między Polską a Niemcami.

Jak już pisaliśmy na portalu WysokieNapiecie.pl, szef polskiego Urzędu Regulacji Energetyki poprosił o interwencję ACER czyli unijną instytucję koordynującą pracę regulatorów energetyki w krajach UE.

patrz Międzynarodowa awantura o przepływy kołowe

ACER póki co nie zajął stanowiska, natomiast głos zabrał Eurelectric czyli zrzeszenie organizacji grupujących firmy energetyczne z całej UE (plus Turcja, Islandia i Norwegia).

„Podczas gdy Unia Europejska uznała za priorytet <w pełni zintegrowany rynek energii> w którym <prąd płynie swobodnie przez UE bez żadnych barier technicznych lub regulacyjnych>, Eurelectric zwraca uwagę decydentów na działania, które mogą zaszkodzić transgranicznemu handlowi energią poprzez rozdzielenie obszarów mających jedną cenę prądu, czyli tzw. bidding zones.

Przygotowywane obecnie przez ENTSO-E scenariusze zakładają więcej takich stref niż istniejące obecnie, tymczasem ACER został poproszony o przeanalizowanie rozdzielenia jednej z nich, pomiędzy Austrią a Niemcami. Takie działania dzielą rynek zamiast go łączyć i oznaczają krok wstecz w integracji rynku”. Zdaniem Eurelectric rozdzielanie stref powinno być przeprowadzone wyłącznie w sytuacji niedających się usunąć zatorów sieci i po przeprowadzeniu bardzo szczegółowych analiz kosztów i korzyści.

Eurelectric bardzo ostrożnie nie wymienił przez kogo ACER został poproszony o interwencję. Ale Gunnar Lorenz z Eurelectric odpisał nam, że faktycznie chodzi o pismo polskiego regulatora.

Więcej o interwencji polskiej strony w sprawie napływu prądu z niemieckich farm wiatrowych przeczytasz na stronie WysokieNapiecie.pl