Autor: Andrzej Sadowski
– […] Polityka rozkłada każdą próbę zracjonalizowania funkcjonowania spółek Skarbu Państwa. A najlepszym rozwiązaniem jest wycofanie […]
Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli na temat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ujawnia nieprawidłowości w siedmiu oddziałach […]
Jak informowaliśmy od Nowego Roku w Niemczech weszły w życie przepisy narzucające – również przewoźnikom spoza tego kraju, w tym z Polski, […]
Wśród „projektów deweloperskich w przygotowaniu” PKP SA znajduje się m.in. zagospodarowanie ponad 2-hektarowej działki w centrum Warszawy, u […]
Dworce kolejowe, oprócz funkcji podstawowej stają się także miejscami handlowymi, a ich okolice są zabudowywane obiektami biurowymi. Agencja […]
Eksperci podkreślają, że energetyka wiatrowa pozwala wielu gminom w Polsce na osiągnięcie dodatkowych dochodów i sfinansowanie bieżących […]
Ekspert Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski komentuje projekt ustawy krajobrazowej.
– Jeżeli oceniamy wydolność polskiej infrastruktury kolejowej w najbliższej przyszłości, to nie daje ona zastosowania obecnie […]
– Sam COP 19 nie ma przełomowego znaczenia. Jest przygotowaniem do konferencji w Paryżu za dwa lata, która rzeczywiście może mieć […]
– We wnioskach, dotyczących funkcjonowania elektronicznego poboru opłat drogowych Najwyższa Izba Kontroli wskazała na konieczność […]
Propozycje nowego pakietu klimatycznego powstające w Brukseli zakładają konieczność redukcji emisji CO2 o 40 proc. do roku 2030 i obowiązku […]
Europa przywraca fabryki do łask. Ekonomiści przyznają, że to przemysł jest najważniejszym motorem napędowym gospodarki, w przeciwieństwie do […]
Co oznacza zwolnienie GDDKiA z obowiązku przeznaczania środków z e-myta na inwestycje drogowe po dokonanej nowelizacji ustawy o autostradach […]