Autor: Szymon Kardaś
– Zależność Polski od węgla jest bardzo duża, to ponad 70 procent udziału w produkcji energii elektrycznej. Derogacja daje pewien oddech, […]
– Rosja traci finansowo na wymuszonej sankcjami dywersyfikacji kierunków eksportu naftowego.  Choć Rosji udało zasadniczo znaleźć nowe […]
– Rosyjskie przewidywania, że będziemy palić własnymi meblami i siedzieć w domach w kufajkach w zimie nie ziściły się, natomiast bardzo […]
Dekret Putina to spodziewana reakcja na wprowadzone przez państwa zachodnie ograniczenia dotyczące handlu rosyjską ropą i produktami naftowymi […]
Wpływ sankcji na ropę rosyjską zależy od wielu czynników, wśród których dwa mają szczególne znaczenie. Pierwszym jest to jak Europa […]
W najbliższych miesiącach dominującym elementem rosyjskiej strategii będzie pogłębianie kryzysu energetycznego w Europie. Państwa europejskie […]
Sankcje zachodnie już działają, co potwierdzają zarówno dane płynące z rosyjskiej gospodarki, ale także reakcje rosyjskich polityków na […]
Drugiego września ministrowie finansów państw grupy G7 zawarli porozumienie w sprawie ustanowienia limitu cen na rosyjską ropę i produkty […]
Choć rosyjskie i zagraniczne media regularnie przekazują informacje o wielkości produkcji ropy w Rosji, to trudno ustalić, na ile […]
Rosja ograniczy dostawy gazu przez Nord Stream 1 ciągnący się do Niemiec. To sygnał ostrzegawczy albo dalsza eskalacja działań na rynku gazu […]
– Już teraz widać symptomy pogorszenia sytuacji gospodarczej w Rosji. Zjawisko to będzie się pogłębiać z czasem – mówi dr Szymon […]
Z oświadczeń przedstawicieli władz Unii Europejskiej (UE) wynika, że przyjęcie szóstego pakietu sankcji jest przesądzone. Ich ramowy zakres […]
Oficjalny powód wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu do Polski i Bułgarii to brak zgody tych państw na regulowanie płatności za import surowca w […]
PGNiG poinformowało, że Gazprom zapowiedział zatrzymanie dostaw gazu do Polski na mocy kontraktu jamalskiego od 27 kwietnia. – Mam […]
– Mimo że strona rosyjska zaczęła w sposób otwarty grozić wstrzymaniem dostaw gazu do państw, które nie zgodzą się na płatności w […]