Energetyka / OZE
Przepisy wykonawcze wymagane ustawą o odnawialnych źródłach energii do ogłoszenia i przeprowadzenia w 2017 aukcji na dostawy energii z OZE przez […]
Niemcy w końcu na serio zabrali się za przygotowania do budowy linii energetycznych, które między innymi powinny mocno ograniczyć przepływy […]
Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii ( 5 kwietnia ) liczni przedstawiciele małej energetyki odnawialnej zaprezentowali […]
– Energię z biomasy należy wytwarzać w kogeneracji, bo marnowanie potencjału ciepła jest marnowaniem zasobów, a w przyszłości chcemy […]
Rada Ministrów przyjęła dnia 20.03.2017 r. dwa kluczowe rozporządzenia dla przeprowadzenia aukcji OZE w roku 2017. Pierwsze z nich dotyczy […]
W Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyła się konferencja „Wyzwania w energetyce i […]
Podczas konferencji „Flex-E – Elastyczność w energetyce” zaproszeni eksperci dyskutowali o elastyczności w systemie […]
Podczas konferencji Forum Energii pt. Elastyczność w energetyce wypowiedział się sekretarz stanu w ministerstwie energii Michał Kurtyka.
W dniu 27 marca 2017 roku odbyło się spotkanie prasowe ekspertów Forum Energii. Tematem było wyzwanie, jakim jest poprawa elastyczności systemu […]
Partner działu: