Marcinkiewicz: Co czeka Parlament Europejski w nowym składzie?

16 maja 2014, 08:26 Energetyka
Bogdan Marcinkiewicz 3

KOMENTARZ

Bogdan Marcinkiewicz

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Umowa handlowa z USA.

Wyzwaniem  będzie zakończenie negocjacji umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi (TTIP) przed 2016 r. W USA w 2016 r. odbędą się wybory prezydenckie. Dlatego konieczne jest sfinalizowanie negocjacji i ratyfikacja TTIP jeszcze w 2015 r. Najtrudniejsze rozmowy dotyczą spójności regulacyjnej, sektora energetycznego i transportowego, audiowizualnego, jak też ochrony inwestorów.

Unia energetyczna i pakiet klimatyczny.

W nowej kadencji Parlament Europejski we współdecyzji z Komisją Europejską i Radą będzie musiał określić obligatoryjne cele unijnej polityki klimatycznej na lata 2020-2030. Przedstawione w styczniu założenia – redukcja emisji CO2 o 40 proc. względem 1990 r. i osiągnięcie udziału 27 proc. OZE w unijnym miksie energetycznym – nie są akceptowane przez wszystkie państwa członkowskie.

Rewizja Dyrektywy o efektywności energetycznej.

Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z głównych celów obowiązującej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Nowe prawo unijne o efektywności energetyczne może jeszcze bardziej zaostrzyć politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Podwyższone koszty emisji CO2 mogą bezpośrednio uderzać  w środkowoeuropejski przemysł energochłonny.